Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.10.2009

Volymen inom nybyggnad minskade med 28 procent i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggnad i augusti med 28 procent från året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 27 procent och volymen av övrigt byggande med 29 procent.

I augusti gick volymen av affärsbyggande ned med 44 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Volymen av kontorsbyggande och industribyggande minskade båda till hälften av föregående års volym.

Ökningen av volymen av offentliga servicebyggnader avtog ytterligare, men var i augusti ännu 4 procent.

Under januari-augusti minskade volymen av nybyggnad med 25 procent jämfört med motsvarande tidpunkt år 2008. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 30 procent och volymen av övrigt byggande med 22 procent.

Volymindex för nybyggande 2005=100,
Årsförändring januari-augusti 2009/2008, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
augusti 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/08/urvoli_2009_08_2009-10-26_tie_001_sv.html