Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.11.2009

Volymen av nybyggnad minskade med 29 procent under juli-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggnad under det tredje kvartalet i år med 29 procent från året innan. Både volymen för bostadsbyggande och övrigt byggande minskade med 29 procent.

Under juli-september gick volymen av affärsbyggande ned med 42 procent jämfört med motsvarande period året innan. Volymen av kontorsbyggande minskade med 52 procent och volymen av industribyggande med 47 procent.

Både volymen för offentliga servicebyggnader och för lantbruksbyggnader ökade med omkring 5 procent jämfört med året innan.

I september minskade volymen av nybyggnad med 28 procent jämfört med september 2008. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 26 procent och volymen av övrigt byggande med 30 procent.

Volymindex för nybyggande 2005=100,
Årsförändring januari-augusti 2009/2008, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Senast uppdaterad 23.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/09/urvoli_2009_09_2009-11-23_tie_001_sv.html