Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Volymindex för nybyggande 2005=100, bostadsbyggandets årsförändring, %

Källa: Statistikcentralen


Senast uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
oktober 2009, Volymindex för nybyggande 2005=100, bostadsbyggandets årsförändring, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/10/urvoli_2009_10_2009-12-21_kuv_002_sv.html