Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.1.2010

Volymminskningen inom bostadsbyggande avtog ytterligare i november

Volymen av nybyggnad var i november 23,6 procent mindre än året innan. Minskningen har bromsats upp något från sommarmånaderna, vilket beror på att bostadsbyggandet blivit livligare.

Volymen av bostadsbyggande var så sent som i november 13,8 procent mindre än året innan, men i synnerhet volymminskningen inom byggande av flervåningshus har kraftigt avtagit. Däremot har övrigt byggande minskat i en snabbare takt än tidigare. Minskningen jämfört med november året innan var 30,3 procent. Volymen av industribyggande var bara något under hälften jämfört med året innan och den största volymminskningen visade kontorsbyggande, 64,2 procent.

Volymindex för nybyggande 2005=100, årsförändring 2009/2008, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Senast uppdaterad 25.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/11/urvoli_2009_11_2010-01-25_tie_001_sv.html