Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.2.2010

Volymen av nybyggnad minskade med en fjärdedel år 2009

År 2009 var volymen av nybyggnad en fjärdedel mindre än år 2008. Volymen minskade inom alla byggnadsgrupper med undantag av gruppen för offentliga byggnader, där volymen ökade med 12,4 procent från året innan. Volymen av lantbruksbyggnader var fortsättningsvis på 2008 års nivå.

Volymen av bostadsbyggande gick ned med 26 procent från år 2008. Mest minskade volymen inom radhusbyggande, med 44,4 procent.

Nedgången i volymen av nybyggnad avtog något mot slutet av året. I december var volymen 19,8 procent mindre än året innan. Volymen av bostadsbyggande närmade sig redan nivån för år 2008, då nedgången i december bara var 4,2 procent jämfört med december år 2008. Däremot minskade volymen av annat byggande än bostadsbyggande fortfarande kraftigt. Minskningen var 30 procent från året innan.

Volymindex för nybyggande 2005=100, årsförändring 2009/2008, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 sammanslås statistiken över volymindex för nybyggnad, beviljade bygglov och byggnads- och bostadsproduktion i samma offentliggörande. Dessutom publiceras uppgifterna om volymindexet fortfarande varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Senast uppdaterad 22.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/12/urvoli_2009_12_2010-02-22_tie_001_sv.html