Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 411 098 i slutet av juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 411 098 i slutet av juni. Folkmängden i Finland ökade under första halvåret 2012 med 9 830 personer, dvs. med 1 370 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 700 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 130 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012*

 Folkökningen månadsvis 2010–2012*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-juni flyttade 12 650 personer till Finland från utlandet, medan 5 950 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 250 färre och antalet utvandringar 440 fler än året innan. Av invandrarna var 3 550 och av utvandrarna 3 980 finska medborgare.

Under första halvåret föddes 29 660 barn, dvs. lika många som under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 26 530, dvs. 670 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 124 190 i slutet av juni. Detta var 120 flyttningar fler än under januari-juni året innan enligt 2012 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under januari-juni kvantitativt sett mest i landskapen Nyland (8 350), Birkaland (1 420) och Norra Österbotten (1 030). I förhållande till folkmängden var folkökningen störst på Åland (6,0 promille). Därefter kom Nyland (5,4 promille) och Birkaland (2,9 promille). Befolkningsförlusten var kvantitativt sett störst i Lappland och Norra Savolax (-420 personer i bägge landskapen), relativt sett störst i Kajanaland (-3,8 promille) och Lappland (-2,3 promille).

Folkökningen tilltog mest i landskapet Birkaland: folkökningen var nu 160 personer större än under januari-juni 2011. Den relativa utvecklingen av folkmängden tilltog under första halvåret mest i landskapet Kajanaland. Där var befolkningsförlusten visserligen 3,8 promille, men under motsvarande period året innan var befolkningsförlusten ännu större, 4,5 promille.

Enligt de preliminära uppgifterna avtog folkökningen mest i Egentliga Finland. Där ökade folkmängden med 290 personer under januari-juni, dvs. folkökningen var 330 personer lägre än året innan. Relativt sett avtog folkökningen mest i Österbotten, där folkökningen var 0,1 promille under första halvåret, medan den var 1,8 promille året innan.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 53 430 under januari-juni, vilket är 70 färre än under motsvarande period året innan enligt 2012 års landskapsindelning. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland (2 170 personer) och Birkaland (590 personer) och relativt sett störst på Åland (1,7 promille) och i Nyland (1,4 promille). Inflyttningsunderskottet var kvantitativt och relativt sett störst i Lappland (-560 personer, -3,1 promille).


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (289,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/06/vamuu_2012_06_2012-07-24_tie_001_sv.html