Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.11.2014

Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder euro i slutet av år 2013

I slutet av år 2013 uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet till totalt 114,5 miljarder euro, av vilket arbetspensionsbolagens andel var 70 procent. Placeringsverksamhetens totala balansvärde ökade med nästan 6 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över försäkringsverksamhet. I figuren nedan visas fördelningen av placeringar efter objekt.

Försäkringsbolagens placeringar 31.12.2013, Mn. euro

Försäkringsbolagens placeringar 31.12.2013, Mn. euro

Intäkterna av försäkringsverksamheten utgörs i första hand av premieinkomster, nettointäkter av placeringsverksamheten och andra intäkter. Premieinkomsterna uppgick till totalt 22 miljarder euro år 2013.

Livförsäkringsbolagens premieinkomster ökade år 2013 med 41 procent och skadeförsäkringsbolagens med 18 procent. Arbetspensionsbolagens premieinkomster ökade med nästan en procent då dessa var oförändrade och uppgick fortsättningsvis till ungefär 12 miljarder euro.

Noggrannare uppgifter om försäkringsverksamheten finns i statistikens databastabeller samt på webbsidorna till andra sammanslutningar som producerar uppgifter om försäkringar (länk på statistikens ingångssida i vänstermenyn under "Länkar").

Statistiken över försäkringsverksamhet täcker pensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagens verksamhetsuppgifter bl.a. resultaträkning, balansräkning samt bestånd av försäkringsklasser. Uppgifterna baserar sig på Finansinspektionens datainsamling gällande den inhemska verksamheten hos de sammanslutningar som verkar på försäkringsmarknaden. Man bör beakta att försäkringsbolagens bokslut och de nyckeltal som räknats utgående från dem avviker väsentligt från bokslutsscheman hos företag som verkar inom andra branscher. När det gäller pensions-, liv- och skadeförsäkringsbolagen avviker bokslutens struktur på många sätt från varandra. Uppgifterna om liv- och skadeförsäkringsbolagen innehåller också filialer utomlands.


Källa: Försäkringsverksamhet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tie_001_sv.html