Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.11.2014

Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden 2013 lopussa 114,5 miljardia euroa

Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 114,5 miljardia euroa, josta 70 prosentin osuudella vastasivat työeläkeyhtiöt. Sijoitustoiminnan tasearvo kaikkiaan kasvoi edellisestä vuodesta lähes 6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vakuutustoimintatilastosta. Oheisessa kaaviossa esitetään sijoitusten jakauma kohteittain.

Vakuutusyhtiöiden sijoitukset 31.12.2013, milj. euroa

Vakuutusyhtiöiden sijoitukset 31.12.2013, milj. euroa

Vakuutustoiminnan tuotot muodostuvat ensisijaisesti vakuutusmaksutulosta, sijoitustoiminnan nettotuotoista ja muista tuotoista. Vakuutusmaksutulo oli kaikkiaan 22 miljardia euroa vuonna 2013.

Henkivakuutusyhtiöt kasvattivat vuonna 2013 vakuutusmaksutulojaan 41 prosentilla, vahinkovakuutusyhtiöllä kasvua oli 18 prosenttia ja työeläkeyhtiöillä kasvua oli lähes prosentin vakuutusmaksutulon pysyessä 12 miljardissa eurossa.

Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokanta-taulukoista ja muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (linkki tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdassa ”Linkit”).

Vakuutustoiminta-tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja mm. tuloslaskelman, taseen sekä vakuutusluokkien kannat. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Huomioitavaa on, että vakuutusyhtiöiden tilinpäätös ja niistä lasketut tunnusluvut poikkeavat olennaisesti muilla toimialoilla toimivien yritysten tilinpäätöskaavasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla.


Lähde: Vakuutustoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Kerttu Helin 029 551 3330, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2013/vato_2013_2014-11-12_tie_001_fi.html