Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2014

  2014
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1000 eur Individuell livförsäkring 71 878 105
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 60 768 242
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 11 109 863
Grupplivförsäkring 13 183 574
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 13 143 547
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 40 027
Individuell pensionsförsäkring 4 879 494
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 4 877 407
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 2 087
Gruppensionsförsäkring 928 057
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 926 611
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 1 446
Försäkringsbeståndet vid årets slut, st Individuell livförsäkring 1 953 590
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 1 540 888
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 412 702
Grupplivförsäkring 155 037
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 130 280
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 24 757
Individuell pensionsförsäkring 710 011
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 704 067
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 5 944
Gruppensionsförsäkring 94 980
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 91 796
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 3 184
Påbörjade pensioner vid årets slut, 1000 eur Individuell pensionsförsäkring 798 990
Gruppensionsförsäkring 344 647
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 798 101
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 889
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 319 831
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 19 321
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 5 495
Påbörjade pensioner vid årets slut, st Individuell pensionsförsäkring 82 215
Gruppensionsförsäkring 79 775
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 81 444
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 771
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 68 962
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 9 149
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 1 664
Fördelning av försäkringar efter försäkringsklass Icke fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 1 563 929
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 192 974
Fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 330 563
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 550 710
Icke fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 1 663 446
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 268 018
Fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 269 301
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 463 877

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_005_sv.html