Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2014

  2014
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 71 878 105
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 60 768 242
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 11 109 863
Ryhmähenkivakuutus 13 183 574
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 13 143 547
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 40 027
Yksilöllinen eläkevakuutus 4 879 494
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 4 877 407
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 2 087
Ryhmäeläkevakuutus 928 057
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 926 611
Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 1 446
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 953 590
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 540 888
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 412 702
Ryhmähenkivakuutus 155 037
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 130 280
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 24 757
Yksilöllinen eläkevakuutus 710 011
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 704 067
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 944
Ryhmäeläkevakuutus 94 980
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 91 796
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 3 184
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 798 990
Ryhmäeläkevakuutus 344 647
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 798 101
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 889
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 319 831
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 19 321
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 5 495
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 82 215
Ryhmäeläkevakuutus 79 775
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 81 444
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 771
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 68 962
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 149
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 664
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 563 929
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 192 974
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 330 563
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 550 710
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 663 446
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 268 018
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 269 301
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 463 877

Lähde: Vakuutustoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2014, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_005_fi.html