Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.10.2015

Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder euro i slutet av år 2014

Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick i slutet av år 2014 till totalt 116,2 miljarder euro, av vilket arbetspensionsbolagens andel var 71 procent. Placeringsverksamhetens totala balansvärde ökade med nästan 2 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över försäkringsverksamhet.

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2014, mn euro

Försäkringsbolagens fördelning av placeringar 31.12.2014, mn euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tie_001_sv.html