Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.11.2016

Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden 2015 lopussa 119,3 miljardia euroa

Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 119,3 miljardia euroa, josta 71 prosentin osuudella vastasivat työeläkeyhtiöt. Sijoitustoiminnan tasearvo kaikkiaan kasvoi edellisestä vuodesta 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vakuutustoimintatilastosta.

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2015, milj. euroa

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2015, milj. euroa

Vakuutustoiminnan tuotot vuonna 2015

Vakuutustoiminnan tuotot muodostuvat ensisijaisesti vakuutusmaksutulosta, sijoitustoiminnan nettotuotoista ja muista tuotoista. Vakuutusmaksutulo oli kaikkiaan 24 miljardia euroa vuonna 2015, josta työeläkeyhtiöt vastasivat 56 prosentin osuudella, henkivakuutusyhtiöt 26 prosentin osuudella sekä vahinkovakuutusyhtiöt 18 prosentin osuudella.

Edelliseen vuoteen verrattuna henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt kasvattivat vuonna 2015 vakuutusmaksutulojaan yhteensä 1 prosentilla ja työeläkeyhtiöillä kasvua oli 4 prosenttia vakuutusmaksutulon kasvaessa 500 miljoonalla reiluun 13 miljardiin euroon.

Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokanta-taulukoista ja muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (linkki tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdassa ”Linkit”).

Vakuutustoiminta-tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja, kuten tuloslaskelman, taseen sekä vakuutusluokkien kannat. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Huomioitavaa on, että vakuutusyhtiöiden tilinpäätös ja niistä lasketut tunnusluvut poikkeavat olennaisesti muilla toimialoilla toimivien yritysten tilinpäätöskaavasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla.


Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tie_001_fi.html