Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.10.2019

Vakuutusyhtiöiden voitot laskivat vuonna 2018

Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu tilikauden voitto laski vuonna 2018 0,9 miljardiin euroon edellisvuoden 1,3 miljardista eurosta. Sijoitusvarallisuutta vakuutusyhtiöillä oli 31.12.2018 126 miljardia euroa. Lisäksi henkivakuutusyhtiöillä oli sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia sijoituksia 36 miljardin euron edestä.

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2018, milj. euroa

Vakuutusyhtiöiden sijoitusjakauma 31.12.2018, milj. euroa

Työeläkevakuutusyhtiöt

Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset koostuvat lakisääteisestä eläkevakuutuksesta. Maksutulot ja maksetut korvaukset jatkoivat vuonna 2018 kasvuaan. Vakuutusmaksutulo kasvoi 5,0 prosentilla 14,8 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset puolestaan kasvoivat 3,8 prosentilla 15,4 miljardiin euroon. Korvauskulut, johon lasketaan maksettujen korvausten lisäksi myös korvausvastuun muutos, nousivat viime vuodesta 2,4 miljardilla eurolla 16,8 miljardiin euroon.

Sijoitusten nettotuotot laskivat 1,3 miljardiin euroon vuodentakaisesta 8,7 miljardista eurosta. Sijoitusten tuotot laskivat 10,2 prosenttia kun kulut kasvoivat 16,5 prosenttia.

Vakuutustekninen vastuuvelka oli vuoden 2018 lopussa 100,7 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen oli 1,6 prosenttia.

Henkivakuutusyhtiöt

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot laskivat vuonna 2018 edellisvuodesta ja maksetut korvaukset ensivakuutuksesta kasvoivat. Vakuutusmaksutulot olivat 4,4 miljardia ja maksetut korvaukset 4,6 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto laski vuodentakaisesta 139 prosenttia -1,2 miljardiin euroon.

Tuotot pienenivät 18,8 prosenttia 2,1 miljardiin euroon ja kulut kasvoivat 34,3 prosenttia 1,7 miljardiin euroon. Sijoitusten realisoitumattomien arvonmuutosten ja arvonkorotusten ja niiden oikaisujen nettovaikutus sijoitustoiminnan nettotuottoon laski 192 prosenttia viime vuoteen verrattuna, ollen nyt -1,6 miljardia euroa. Sijoitusten tasearvo jatkoi laskuaan.

Henkivakuutusyhtiöiden vakuutustekninen vastuuvelka ilman sijoitussidonnaisia vakuutuksia pieneni vuodentakaisesta 5,4 prosenttia 16,8 miljardiin euroon. Vastuuvelka yhteensä väheni 4,4 prosenttia 53,1 miljardiin euroon.

Vuosi 2018 oli henkivakuutusyhtiöille voittoisa. Tilikauden voitto kasvoi 661 miljoonaan euroon edellisen vuoden 598 miljoonasta eurosta pysyen tasoltaan hyvin samankaltaisena edellisvuoteen verrattuna.

Vahinkovakuutusyhtiöt

Vahinkovakuutussegmentillä vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä tapahtui yritysjärjestely, joka vaikutti vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettuihin tilinpäätöslukuihin.

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulot laskivat vuodentakaisesta 18 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Maksetut korvaukset laskivat 5,6 prosenttia 2,5 miljardiin euroon. Suurimmassa osassa vakuutusluokkia maksutulot ja maksetut korvaukset laskivat, mutta maksettujen korvauksien osalta muissa varallisuusvahingoissa oli kasvua.

Liikekulut laskivat vuoden 2017 847 miljoonasta eurosta 10,7 prosenttia 756 miljoonaan euroon. Vakuutustekninen kate tasoitusmäärän jälkeen jäi 38 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuonna 2017, 127 miljoonaan euroon.

Sijoitustoiminnan nettotuotto laski 68 prosenttia 223 miljoonaan euroon. Tuotot laskivat 42 prosentilla 635 miljoonaan, kun kulut nousivat 5,2 prosentilla 412 miljoonaan euroon. Myyntivoitot laskivat merkittävästi sijoitustoiminnan tuottoja. Myyntivoitot laskivat vuonna 2018 249 miljoonaan euroon edellisvuoden 450 miljoonasta eurosta.

Vahinkovakuutusyhtiöiden tilikauden tulos laski roimasti vuodentakaisesta 704 miljoonasta eurosta 63,6 prosenttia 256 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 lopulla tapahtunut yritysjärjestely on hyvä pitää mielessä näitä lukuja tarkastellessa.

Vahinkovakuutusyhtiöiden taseet pysyivät hyvin samalla tasolla edellisvuoteen nähden, ollen vuoden 2018 lopulla 13,7 miljardia euroa. Sijoitusvarat puolestaan kasvoivat 3,2 prosentilla 11,5 miljardiin euroon. Taseiden velkapuolella vakuutustekninen vastuuvelka oli 9,6 miljardia euroa, kuten oli myös vuotta aiemmin. Oma pääoma pysyi edellisvuoden tasolla, ollen 3,2 miljardia euroa.

Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokanta- ja liitetaulukoista sekä muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (ks. tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdasta ”Linkit”). Vakuutustoiminta-tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja, kuten tuloslaskelman, taseen, sijoitukset sekä vakuutusluokittaisia tietoja. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla. Lisätietoa tilastosta ja tilinpäätöksen käsitteistä löytyy tilaston laatuselosteesta.


Lähde: Vakuutustoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (321,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tie_001_fi.html