Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.7.2008

Statistik över skuldsättning, preliminära uppgifter: privatpersoners skuldsättning har ökat mest i de yngre åldersgrupperna

Av finländarna hade 41 procent skulder år 2007 och 23 procent hade bostadsskuld. Relativt sett flest skuldsatta fanns i åldersgruppen 30–39-åringar, där mer än tre fjärdedelar hade skuld. De skuldsattas andel av befolkningen var betydligt mindre bland de äldre. Bara var fjärde person över 60 år och bara ungefär var åttonde person över 70 år har skulder. Både andelen skuldsatta och personer med bostadsskuld har ökat sedan år 2002. Andelen skuldsatta har ökat mest i åldersgruppen 30–34 år.

Andelen skuldsatta efter åldersgrupp åren 2002 och 2007, procent av personerna i åldersgruppen

Andelen skuldsatta efter åldersgrupp åren 2002 och 2007, procent av personerna i åldersgruppen

Det fanns också relativt sett flest personer med bostadsskuld i åldersgruppen 30–39-åringar, ungefär 57 procent. Dessutom hade mer än hälften av 40–44-åringarna bostadsskuld. Andelen personer med bostadsskuld har ökat mest i åldersgruppen 30–39-åringar, med mer än tio procentenheter, från år 2002.

Skuldbeloppet per skuldsatt var år 2007 ungefär 39 000 euro. Det genomsnittliga skuldbeloppet var störst i de samma åldersgrupperna som också hade den största andelen skuldsatta. I åldersgrupperna 30–44-åringar var den genomsnittliga skulden mer än 50 000 euro. De yngre åldersgrupperna hade större bostadsskulder än genomsnittet. När genomsnittet för alla bostadsskulder var ungefär 49 000 euro var 20–39-åringarnas bostadsskuld i genomsnitt mer än 60 000 euro.

Finländarnas skuldsättning har ökat mycket snabbt. Det totala skuldbeloppet har ökat från år 2002 med 86 procent och bostadsskulderna har mer än fördubblats. Bostadsskuldens belopp per person med bostadsskuld har ökat från år 2002 med ungefär 60 procent. Ökningen är fyra procentenheter mindre än ökningen av hela skuldbeloppet per skuldsatt person.

Uppgifterna är preliminära och bygger på Statistikcentralens nya statistik över skuldsättning. Statistikens primärmaterial har uttagits ur skatteförvaltningens databas som är ett registermaterial som täcker hela befolkningen. De preliminära uppgifterna bygger på ett icke-granskat material på individnivå. I oktober utkommer ett offentliggörande där man närmare granskar hushållens skuldsättning efter kön, ålder och olika områdesnivåer


Källa: Statistik över skuldsättning 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2007/velk_2007_2008-07-03_tie_001_sv.html