Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2012

Bostadshushållens skulder i genomsnitt 69 450 euro

I genomsnitt hade bostadshushållen 69 450 euro i skuld per skuldsatt bostadshushåll och 89 350 euro i bostadsskuld per bostadshushåll med bostadsskuld. Av bostadshushållen hade nästan 60 procent skulder och vart tredje bostadsskulder. Sedan år 2002 har bostadsskulderna ökat reellt med 74 procent, medan alla skulder under samma tid har ökat 70 procent. År 2011 ökade skulderna per skuldsatt bostadshushåll inte, men bostadsskuld per bostadshushåll med bostadsskuld ökade knappt en procent.

Skulder per skuldsatt bostadshushåll 2002–2011, till 2011 års priser

Skulder per skuldsatt bostadshushåll 2002–2011, till 2011 års priser

De största skulderna hade bostadshushåll bestående av personer i åldern 35–44 år, 103 700 euro per bostadshushåll med skuld. De största bostadsskulderna hade dock de något yngre bostadshushållen bestående av personer i åldern 25–34 år. Bostadshushållen i den åldern hade bostadsskuld på 118 850 euro per bostadshushåll med bostadsskuld.

Något över en fjärdedel av alla skuldsatta bostadshushåll hade minst 100 000 euro i skulder. Antalet bostadshushåll som hade så mycket i skulder uppgick till 397 870. Antalet sådana bostadshushåll var 23 530 fler än året innan. Antalet bostadshushåll med minst 200 000 euro i skulder uppgick till 111 930, dvs. sju procent av alla skuldsatta. Deras antal ökade med 12 410 bostadshushåll från föregående år.

Skulderna per bostadshushåll var störst i Nyland och på Åland. I nyland hade bostadshushållen skuld 77 560 euro och på Åland 87 310 euro per skuldsatt bostadshushåll. De minsta skulderna fanns i Kajanaland och Lappland, drygt 50 000 euro per skuldsatt bostadshushåll.

Antalet skuldsatta bostadshushåll uppgick i fjol till 1 519 400 och antalet bostadshushåll med bostadsskuld till 859 000. Antalet skuldsatta bostadshushåll har från och med år 2002 ökat med 18 och antalet bostadshushåll med bostadsskuld med 30 procent. År 2011 ökade antalet skuldsatta bostadshushåll med två procent.

Totalt hade bostadshushållen 105,5 miljarder euro i skulder, varav 76,8 miljarder var bostadsskulder. Övriga skulder, t.ex. billån, fritidshuslån och konsumtionslån, hade bostadshushållen för 21,7 miljarder euro, dvs. en femtedel av alla skulder. Bostadshushållens skulder som tagits för näringsverksamhet och inkomstförvärv uppgick till 5,5 miljarder euro och studieskulder till 1,5 miljarder euro. Från året innan ökade samtliga skulderna med två och bostadsskulderna med 2,7 procent.

År 2011 uppgick bostadshushållens ränteutgifter till totalt 2,7 miljarder euro. De ökade med 14 procent från föregående år, medan de under de två föregående åren hade minskat med omkring 30 procent under vartdera året.


Källa: Statistik över skuldsättning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2011/velk_2011_2012-06-27_tie_001_sv.html