Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.1.2013

Bostadshushållens skuldsättning avtog år 2011

Hos de skuldsatta bostadshushållen uppgick skulderna till 155 procent av årsinkomsterna år 2011. År 2010 uppgick deras skulder till 156 procent av inkomsterna. Skuldsättningsgraden för skuldsatta bostadshushåll minskade alltså något från året innan. Inkomsterna för skuldsatta bostadshushåll ökade nominellt med 6,2 procent och skulderna med 5,5 procent. Skuldsättningsgraden för medelålders hushåll ökade ytterligare, men minskade för under 35-åringar och för pensionärer.

Skuldsättningsgrad för skuldsatta bostadshushåll efter åldersgrupp 2002–2011, %

Skuldsättningsgrad för skuldsatta bostadshushåll efter åldersgrupp 2002–2011, %

Skuldsättningsgraden för alla bostadshushåll ökade ytterligare något, den var 111 procent år 2011 och 110 procent år 2010. Inkomsterna för alla bostadshushåll ökade mindre än för de skuldsatta bostadshushållen, dvs. med 4,5 procent. Under decenniet har bostadshushållens skuldsättning ökat betydligt, eftersom skuldsättningsgraden för alla bostadshushåll var 70 procent år 2002.

Mest skuld hade bostadshushåll bestående av personer i åldern 35–44 år, 103 700 euro per skuldsatt bostadshushåll. De största bostadsskulderna hade dock de något yngre bostadshushållen bestående av personer i åldern 25–34 år. I den åldern hade man bostadsskuld på 118 850 euro per bostadshushåll med bostadsskuld. Av skulderna hos bostadshushåll i alla åldrar var bostadsskuldernas andel störst och t.o.m. av skulderna hos pensionärer var nästan hälften bostadsskulder.

Antalet bostadshushåll vars skulder var minst tre gånger så stora jämfört med de disponibla årsinkomsterna uppgick till 264 920, dvs. 17 procent av alla skuldsatta bostadshushåll. År 2002 hade 97 370 bostadshushåll, dvs. omkring åtta procent av alla skuldsatta bostadshushåll, så mycket skulder. Stora skulder var vanligast hos bostadshushåll där referenspersonen var i åldern 25–34 år. Av dessa bostadshushåll var skulderna hos 96 280 bostadshushåll, dvs. 30 procent av alla skuldsatta bostadshushåll, minst tre gånger så stora jämfört med årsinkomsterna.

Totalt 1 519 400 bostadshushåll, dvs. 59 procent av alla bostadshushåll, hade skulder. Deras skulder uppgick till totalt 105,5 miljarder euro. Skulden uppgick till 69 450 euro per skuldsatt bostadshushåll. Av skulderna var största delen, 76,8 miljarder euro, bostadsskulder. Bostadsskulden uppgick till 89 350 euro per bostadshushåll med bostadsskulder. Övriga skulder, t.ex. billån, fritidshuslån och konsumtionslån, hade bostadshushållen för 21,7 miljarder euro, skulder som tagits för näringsverksamhet eller inkomstförvärv för 5,5 miljarder euro och studieskulder för 1,5 miljarder euro.

Av skulderna ökade bostadsskulderna mest år 2011, med 6,2 procent. Övriga skulder ökade med 5,5 procent och studieskulderna med 3,7 procent. De skulder som tagits för näringsverksamhet eller inkomstförvärv minskade med 2,9 procent.

Bostadsskulderna har under decenniet ökat mer än övriga skulder. Deras andel av skulderna har ökat klart: år 2002 var bostadsskuldernas andel av bostadshushållens alla skulder 65 procent och år 2011 redan 73 procent. Andelen övriga skulder har varit oförändrad, något över en femtedel av alla skulder. Andelen skulder som tagits för näringsverksamhet och inkomstanskaffning av alla skulder har under denna tid minskat från 11 procent till 5 procent och andelen studieskulder från omkring 3 procent till 1,5 procent.

Bostadshushållen betalade 2,7 miljarder euro i räntor år 2011. Ränteutgifterna ökade nominellt med 18 procent. De genomsnittliga ränteutgifterna per skuldsatt bostadshushåll var 1 760 euro. Av de skuldsatta bostadshushållen betalade 60 procent högst 1 000 euro i räntor och 7 procent över 5 000 euro.


Källa: Statistik över skuldsättning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 09 1734 3422

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2011/velk_2011_2013-01-18_tie_002_sv.html