Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.6.2013

Bostadshushållens bostadsskulder i genomsnitt 92 370 euro år 2012

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushållen med bostadsskulder i huvudstadsregionen bostadsskulder på i genomsnitt 121 950 euro, dvs. en tredjedel mer än alla bostadsskuldsatta. Minst bostadsskuld hade bostadshushållen i Norra och Östra Finland, 77 560 euro per skuldsatt bostadshushåll. Sedan år 2002 har de genomsnittliga bostadsskulderna ökat med 75 procent. Mest, med 79 procent, ökade bostadsskulderna i huvudstadsregionen.

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder efter storområde 2002–2012, i 2012 års priser

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder efter storområde 2002–2012, i 2012 års priser

En tredjedel av alla, dvs. 869 800, bostadshushåll hade bostadsskulder. Vanligast var bostadsskulder bland bostadshushåll bestående av personer i åldern 35–44 år, av vilka 61 procent hade bostadsskulder. Av de bostadshushåll, där referenspersonen var i åldern 25–34 år eller 45–54 år, hade nästan hälften bostadsskulder. De största bostadsskulderna hade bostadshushållen bestående av personer i åldern 25–34 år, vars bostadsskuld uppgick till 122 180 euro per bostadshushåll med bostadsskuld. Allt som allt hade dock bostadshushållen bestående av personer i åldern 35–44 år de största skulderna. Utöver bostadsskulder hade dessa bostadshushåll ofta skulder som tagits för konsumtion och anskaffningar.

Antalet bostadshushåll med skulder på minst 200 000 euro uppgick till 120 800, dvs. nio procent av alla bostadshushåll med skulder. Av dessa bestod två av tre bostadshushåll av personer i åldern 25–44 år och en dryg femtedel av personer i åldern 45–54 år. Så stora skulder var sällsynta bland personer under 25 år och pensionärer. Av de 158 500 bostadshushåll med bostadsskulder i huvudstadsregionen hade hälften bostadsskulder på minst 100 000 euro och 17 procent bostadsskulder på över 200 000 euro. Nästan lika vanliga var så stora bostadsskulder också på övriga håll i Helsingfors-Nylands storområde.

Något över hälften av bostadshushållen, dvs. 1 394 000 bostadshushåll, hade skulder år 2012. Totalt hade de 108,7 miljarder euro i skulder, varav 80,3 miljarder var bostadsskulder. Totalt hade 78 600 bostadshushåll sex miljarder euro i skulder som tagits för näringsverksamhet och inkomstförvärv och 285 500 bostadshushåll 1,6 miljarder euro i studieskulder; 852 000 bostadshushåll hade 20,8 miljarder euro i övriga skulder som tagits för konsumtion och större anskaffningar. 1) Sammantaget ökade skulderna från året innan med tre procent och bostadsskulderna med 4,7 procent.

Bostadsskulderna har ökat snabbare än övriga skulder. Sedan år 2002 har de ökat reellt med 130 procent, medan alla skulder under samma tid fördubblats. Snabbast ökade bostadsskulderna i början av förra decenniet, då de reellt ökade med över tio procent per år. Efter år 2007 har deras tillväxttakt avtagit, men ännu fortsatt snabbare än övriga skulder.

Bostadshushållens betalade totalt 2,5 miljarder euro i räntor år 2012. Ränteutgifterna minskade från året innan med drygt fem procent. Bostadshushållen betalade reellt åtta procent mindre i räntor år 2012 än år 2002, även om deras skulder har fördubblats under denna tid.


1) Övriga skulder är för 2012 års del inte jämförbara med tidigare år, eftersom skatteförvaltningen har ändrat sina anvisningar om deklaration av övriga skulder.

Källa: Statistik över skuldsättning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2012/velk_2012_2013-06-26_tie_001_sv.html