Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.1.2014

Asuntovelat kasvoivat 4,7 prosenttia vuonna 2012

Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 180 prosenttia vuosituloistaan vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen velkaantumistilastosta. Alle 25-vuotiaita lukuun ottamatta asuntovelkojen osuus tuloista kasvoi kaikenikäisillä asuntokunnilla. Edellisvuodesta asuntovelallisten asuntokuntien tulot kasvoivat nimellisesti 3,2 prosenttia ja asuntovelat 4,7 prosenttia.

Asuntovelkojen osuus asuntovelallisten asuntokuntien tuloista 2002-2012

Asuntovelkojen osuus asuntovelallisten asuntokuntien tuloista 2002-2012

Asuntovelallisia asuntokuntia oli 869 800 vuonna 2012. Asuntovelkaa niillä oli keskimäärin 92 370 euroa. Eniten asuntovelkaa oli 25–34-vuotiaiden asuntokunnilla, joilla sitä oli 122 180 euroa velallista asuntokuntaa kohti. Tuloihin suhteutettuna eniten, lähes kolme kertaa vuositulojen verran, asuntovelkaa oli alle 25-vuotiaiden asuntokunnilla.

Velallisia asuntokuntia oli kaikkiaan 1 393 700 eli 54 prosenttia kaikista asuntokunnista. Yhteensä niillä oli velkaa 108,7 miljardia euroa. Velallista asuntokuntaa kohti velkaa oli 77 990 euroa. Asuntokuntien veloista 80,3 miljardia euroa eli 74 prosenttia oli asuntovelkoja. Muuta velkaa, jota ovat esimerkiksi auto-, kesämökki- ja kulutusvelat, asuntokunnilla oli 20,8 miljardia, elinkeinotoimintaan tai tulonhankintaan otettua velkaa 6,0 miljardia ja opintovelkaa 1,6 miljardia euroa. 1)

Kymmenellä prosentilla asuntokunnista eli 263 200 asuntokunnalla velat olivat vähintään kolminkertaiset käytettävissä oleviin vuosituloihin verrattuna. Vuonna 2002 niin paljon velkaa oli 97 370 asuntokunnalla eli neljällä prosentilla asuntokunnista. Yleisimpiä suuret velat olivat asuntokunnilla, joiden viitehenkilö oli 25–34-vuotias. Sen ikäisistä asuntokunnista lähes neljänneksellä eli 94 500 asuntokunnalla velat olivat vähintään kolminkertaiset vuosituloihin verrattuna. Viidellä prosentilla velallisista asuntokunnista eli 63 580 asuntokunnalla velkaa oli vähintään viisi kertaa vuositulojen verran.

Asuntokuntien velat ovat vuosikymmenen aikana kasvaneet selvästi enemmän kuin tulot. Vuodesta 2002 vuoteen 2012 asuntokuntien velat reaalisesti kaksinkertaistuivat, kun niiden käytettävissä olevat rahatulot kasvoivat samana aikana 27 prosenttia. Eniten, 130 prosenttia, kasvoivat asuntovelat. Vuonna 2002 asuntovelkojen osuus asuntokuntien kaikista veloista oli 65 prosenttia ja vuonna 2012 jo 74 prosenttia.

Korkoja asuntokunnat maksoivat vuonna 2012 yhteensä 2,5 miljardia euroa, mistä 1,7 miljardia oli asuntolainan korkoja. Keskimääräiset korkomenot velallista asuntokuntaa kohti olivat 1 820 euroa. Velallisista asuntokunnista 46 prosenttia maksoi korkoja enintään 1 000 euroa ja seitsemän prosenttia yli 5 000 euroa.


1) Muut velat eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, sillä verohallinto on muuttanut ohjeistustaan niiden ilmoittamisesta.

Lähde: Velkaantumistilasto 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (355,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkaantumistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-8793. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velk/2012/velk_2012_2014-01-23_tie_002_fi.html