Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.6.2014

Ökningen av bostadsskulder har stannat av

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushållen med bostadsskulder en bostadsskuld på i genomsnitt 93 620 euro år 2013, vilket var reellt omkring hundra euro mindre än år 2012. Den genomsnittliga bostadsskulden ökade under början av 2000-talet med i genomsnitt 10 procent om året, men ökningen har avtagit betydligt under de senaste åren. Den genomsnittliga bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskuld var störst i Nyland, där bostadsskulden uppgick till 119 500 euro år 2013. I Kajanaland och Lappland var den genomsnittliga bostadsskulden minst, omkring 70 000 euro.

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder åren 2002–2013, i 2013 års pengar

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder åren 2002–2013, i 2013 års pengar

Ungefär vart tredje bostadshushåll i Finland hade bostadsskuld år 2013. I Finland fanns det år 2013 omkring 873 000 bostadshushåll med bostadsskuld, medan de år 2002 uppgick till 660 000. Andelen bostadshushåll med bostadsskuld av alla bostadshushåll har varit nästan oförändrad de senaste tre åren. Något fler än vartannat bostadshushåll hade någon sorts skuld år 2013. Elva procent hade studieskuld och tre procent hade skuld som hänför sig till näringsverksamhet och inkomstkällan.

Relativt sett fanns det flest bostadshushåll med bostadsskuld år 2013 i landskapen Åland (39 %) och Egentliga Tavastland (37 %). Andelen bostadshushåll med bostadsskuld av alla bostadshushåll var minst i Norra Karelen (29 %). Den genomsnittliga bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskuld var störst i landskapen Nyland och Åland. I Nyland var den genomsnittliga bostadsskulden 119 500 euro år 2013. I Kajanaland och Lappland var den genomsnittliga bostadsskulden minst, omkring 70 000 euro.

Nedgången i den allmänna räntenivån och avstannandet av ökningen av skuldsättningen återspeglades i en betydlig minskning av de räntor som bostadshushållen betalade år 2013. Räntorna på bostadslån per bostadshushåll med bostadsskuld minskade med 29 procent från föregående år. Bostadshushållen med bostadsskuld betalade i genomsnitt 1 390 euro i räntor på bostadslån år 2013. Förändringarna under 2000-talet har tidvis varit stora och återspeglat förändringar både i räntenivån och i de genomsnittliga lånebeloppen. Som mest betalade ett bostadshushåll med bostadsskuld i genomsnitt över 4 200 euro i räntor år 2008.

År 2013 fanns det i Finland 124 800 bostadshushåll med bostadsskuld på över 200 000 euro. Antalet var 4,8 procent av alla bostadshushåll och 9,1 procent av alla bostadshushåll med bostadsskuld. År 2012 fanns det bara 21 500 sådana bostadshushåll, dvs. under en procent av alla bostadshushåll, då 2002 års skulder mäts i 2013 års pengar. Stora, över 200 000 euros bostadshushållsvisa skulder har dock inte blivit vanligare efter år 2010. Stora skulder är klart vanligast i barnfamiljer med två vuxna. I denna grupp hade vart sjätte bostadshushåll över 200 000 euro i skuld år 2013. Av enpersonshushållen hade bara 0,7 procent och av ensamförsörjarna bara 2,2 procent av bostadshushållen lika mycket i skuld.


Källa: Statistik över skuldsättning 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila 029 551 3651, Laura Lohikoski 029 551 3396, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2013/velk_2013_2014-06-26_tie_001_sv.html