Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.6.2015

Bostadsskulderna ökade bara på Åland och i huvudsstadsregionen

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushållen med bostadsskulder en bostadsskuld på i genomsnitt 94 400 euro år 2014. Jämfört med året innan minskade bostadshushållens genomsnittliga bostadsskuld reellt med 230 euro. Den genomsnittliga bostadsskulden var störst i huvudstadsregionen, 126 500 euro och minst i Norra och Östra Finland, 79 200 euro. I huvudstadsregionen ökade bostadsskulderna med något under en procent och på Åland med 1,6 procent, men på övriga håll i landet minskade de genomsnittliga bostadsskulderna något från året innan.

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2014, i 2014 års pengar

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2014, i 2014 års pengar

Källa: Statistik över skuldsättning 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2014/velk_2014_2015-06-26_tie_001_sv.html