Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2016

Bostadshushållens bostadsskulder i genomsnitt 94 370 euro

Bostadshushåll med bostadsskulder hade en bostadsskuld på i genomsnitt 181 procent av sina årsinkomster år 2014. De största bostadsskulderna, 125 700 euro per skuldsatt bostadshushåll, hade barnfamiljer med två försörjare. I förhållande till inkomsterna var skulderna dock störst hos bostadshushållen med bara en vuxen. Ensamförsörjare hade en bostadsskuld på i genomsnitt 250 procent och ensamboende en bostadsskuld på i genomsnitt 223 procent av årsinkomsterna.

Bostadsskuldernas andel av inkomsterna hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2014

Bostadsskuldernas andel av inkomsterna hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002–2014

Källa: Statistik över skuldsättning 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2014/velk_2014_2016-01-25_tie_002_sv.html