Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.6.2016

Bostadshushållens bostadsskulder i genomsnitt 95 740 euro

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushållen år 2015 en bostadsskuld på i genomsnitt 95 740 euro per bostadshushåll med bostadsskuld. Mest bostadsskuld, i genomsnitt 124 560 euro, hade bostadshushåll där referenspersonen var 25-34 år. Den genomsnittliga bostadsskulden ökade reellt med 1,7 procent från året innan. Mest ökade bostadsskulderna bland 55–64-åringar, med 3,4 procent, jämfört med året innan. Fr.o.m. år 2010 har bostadsskulderna ökat med sju procent bland personer äldre än 45 år, medan de genomsnittliga bostadsskulderna bland personer yngre än 35 år reellt sett inte längre ökat under detta årtionde.

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll som har bostadsskulder 2002–2015, i 2015 års pengar

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll som har bostadsskulder 2002–2015, i 2015 års pengar

Källa: Statistik över skuldsättning 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2015/velk_2015_2016-06-22_tie_001_sv.html