Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2017

Bostadshushållens skulder mer än två gånger så stora som årsinkomsterna

Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 219 procent av sina disponibla årsinkomster år 2015. Ju yngre bostadshushållets referensperson var, desto högre var skuldsättningsgraden. De yngsta hade skulder som var mer än tre gånger så stora, men också personer i pensionsåldern hade bostadsskulder som var nästan en och en halv gånger så stora som årsinkomsterna. I genomsnitt hade bostadshushållen en bostadsskuld på 95 740 euro, vilket var 1,7 procent mer än året innan.

Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder åren 2002–2015

Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder åren 2002–2015

Källa: Statistik över skuldsättning 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (112,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2015/velk_2015_2017-01-25_tie_002_sv.html