Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2019

Bostadshushållen hade bostadsskulder på euro 98 740

Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 219 procent av sina disponibla inkomster år 2017. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst hos bostadshushåll med personer under 35 år. Deras skulder var i genomsnitt något över tre gånger så stora som årsinkomsterna. I genomsnitt hade bostadshushållen med bostadsskulder skulder på i genomsnitt 98 740 euro, vilket var 0,8 procent mer än året innan.

Skuldsättningsgrader för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder 2002–2017

Skuldsättningsgrader för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder 2002–2017

Källa: Statistik över skuldsättning 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2017/velk_2017_2019-01-25_tie_002_sv.html