Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2019

Bostadshushållen i huvudstadsregionen har mest bostadsskuld

Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushåll med bostadsskuld år 2018 i genomsnitt en bostadsskuld på 100 030 euro. I huvudstadsregionen var bostadsskulderna störst, i genomsnitt 142 130 euro. Minst bostadsskuld, i genomsnitt 81 200 euro, hade bostadshushåll i Norra och Östa Finland. Jämfört med året innan ökade de genomsnittliga bostadsskulderna bara i huvudstadsregionen, med 1,8 procent och på Åland, med 0,7 procent. På övriga håll i Finland minskade de genomsnittliga bostadsskulderna något.

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002, 2010, 2017 och 2018, euro i 2018 års pengar

Genomsnittliga bostadsskulder hos bostadshushåll med bostadsskulder 2002, 2010, 2017 och 2018, euro i 2018 års pengar

Källa: Statistik över skuldsättning 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (107,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2018/velk_2018_2019-06-20_tie_001_sv.html