Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2020

Bostadshushåll med bostadsskulder hade en bostadsskuld på i genomsnitt 100 030 euro

Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 217 procent av sina disponibla penninginkomster år 2018. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst hos bostadshushåll bestående av personer under 35 år. Deras skulder var i genomsnitt något mer än tre gånger så stora som årsinkomsterna. I genomsnitt hade bostadshushållen bostadsskulder på i genomsnitt 100 030 euro, vilket var 0,2 procent mer än år 2017.

Skuldsättningsgrader för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder 2002–2018

Skuldsättningsgrader för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder 2002–2018

Källa: Statistik över skuldsättning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Timo Matala 029 551 3422

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2018/velk_2018_2020-03-20_tie_002_sv.html