Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2021

Bostadshushållens skulder mer än två gånger så stora som årsinkomsterna

Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 220 procent av sina disponibla penninginkomster år 2019. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst hos ensamförsörjare, 276 procent, samt bostadshushåll med en vuxen, 255 procent. Också hos barnfamiljer med två vårdnadshavare var skuldsättningsgraden större än genomsnittet, 237 procent. Bostadshushållen hade bostadsskulder på i genomsnitt 102 240 euro, vilket var 1,2 procent mer än år 2018.

Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld efter familjetyp åren 2002–2019, %

Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld efter familjetyp åren 2002–2019, %

Källa: Statistik över skuldsättning 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2019/velk_2019_2021-01-28_tie_002_sv.html