Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2006

Tidsserien för skattestatistiken 1975-2004 har reviderats

Statistikcentralen har offentliggjort en reviderad tidsserie för åren 1975-2004 i statistiken över skatter och avgifter av skattenatur. Den nya tidsserien har att göra med revideringen av nationalräkenskaperna som träder i kraft samtidigt. Förändringarna i skattestatistiken beror i huvudsak på nivåskillnaderna i bruttonationalprodukten jämfört med den gamla tidsserien för nationalräkenskaperna. Som en följd av ändringarna i tidsserien har också skattegraden och nettoskattegraden, som räknas som BNP-nyckeltal, förändrats.

Utvecklingen av skattegraden avviker inte i de nya tidsserierna nämnvärt från tidsserierna före revideringen. Allmänt taget är nivån på skattegraden i de nya tidsserierna emellertid något lägre än i de gamla. T.ex. när det gäller 2000-talet varierar skillnaden mellan 0,5 och 1,1 procentenheter. Skattegraden för år 2004 är 43,6 procent i enlighet med de nya tidsserierna, medan den enligt de gamla tidsserierna var 44,3 procent.

Uppgifterna baserar sig på de reviderande tidsserierna för nationalräkenskaperna som publiceras 31.3.2006. Uppgifterna i statistiken över skatter och avgifter av skattenatur för år 2005, som publicerades 1.3.2006, är inte helt jämförbara med den tidsserie som nu offentliggjorts. Statistiken över skatter och avgifter av skattenatur enligt de reviderade tidsserierna för år 2005 offentliggörs 13.7.2006.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
mn euro
Alla totalt 49782 53950 56159 62418 62334 64186 64187 66191
Staten 26069 28488 29577 34310 32928 34667 34824 35966
- inkomst- och förmögenhetsskatt 8466 9752 10036 13973 12098 12676 11806 12319
- moms 9143 9700 10137 10869 11118 11680 12455 12949
Kommuner 10819 11767 12193 13484 13807 13773 13538 13778
Socialskyddsfonder 12730 13542 14246 14486 15473 15640 15721 16317
Europeiska unionen 165 153 142 139 127 106 104 130
relaterat till BNP, %
Alla totalt 46,3 46,1 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,6
Staten 24,2 24,3 24,1 25,9 23,5 24,1 23,9 23,7
- inkomst- och förmögenhetsskatt 7,9 8,3 8,2 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1
- moms 8,5 8,3 8,3 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5
Kommuner 10,1 10,0 9,9 10,2 9,9 9,6 9,3 9,1
Socialskyddsfonder 11,8 11,6 11,6 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7
Europeiska unionen 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = preliminär uppgift.

Källa: Skatter och avgifter av skattenatur 2005, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686 skt.95@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2004/vermak_2004_2006-03-31_tie_001_sv.html