Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2006

Verotilaston aikasarja 1975-2004 uudistettu

Tilastokeskus on julkistanut Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston uudistetun aikasarjan vuosille 1975-2004. Uusi aikasarja liittyy samanaikaisesti voimaantulevaan kansantalouden tilinpidon uudistukseen. Muutokset verotilastossa johtuvat pääasiassa bruttokansantuotteen tasoeroista verrattuna vanhaan kansantalouden tilinpidon aikasarjaan. Bruttokansantuotteen aikasarjamuutosten seurauksena myös BKT-suhdelukuina laskettavat veroaste ja nettoveroaste ovat muuttuneet.

Veroasteen kehitys ei uusissa aikasarjoissa poikkea merkittävästi uudistusta edeltäneistä aikasarjoista. Yleisesti ottaen veroasteen taso on uusissa aikasarjoissa kuitenkin jonkin verran vanhoja aikasarjoja matalampi. Esimerkiksi 2000-luvun osalta tämä ero vaihtelee 0,5 ja 1,1 prosenttiyksikön välillä. Vuoden 2004 veroaste on uusien aikasarjojen mukaisena 43,6 prosenttia, kun se vanhojen aikasarjojen mukaan oli 44,3 prosenttia.

Tiedot perustuvat kansantalouden tilinpidon 31.3.2006 julkaistuihin uudistettuihin aikasarjoihin. Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston 1.3.2006 julkaistut tiedot vuodelle 2005 eivät ole täysin vertailukelpoisia nyt julkistetun aikasarjan kanssa. Uudistettujen aikasarjojen mukainen Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston julkistus vuodelle 2005 on 13.7.2006.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut saajasektoreittain

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
milj. euroa
Kaikki yhteensä 49 782 53 950 56 159 62 418 62 334 64 186 64 187 66 191
Valtio 26 069 28 488 29 577 34 310 32 928 34 667 34 824 35 966
- tulo- ja varallisuusvero 8 466 9 752 10 036 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319
- arvonlisävero 9 143 9 700 10 137 10 869 11 118 11 680 12 455 12 949
Kunnat 10 819 11 767 12 193 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778
Sosiaaliturvarahastot 12 730 13 542 14 246 14 486 15 473 15 640 15 721 16 317
Euroopan unioni 165 153 142 139 127 106 104 130
  suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki yhteensä 46,3 46,1 45,8 47,2 44,6 44,6 44,0 43,6
Valtio 24,2 24,3 24,1 25,9 23,5 24,1 23,9 23,7
- tulo- ja varallisuusvero 7,9 8,3 8,2 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1
- arvonlisävero 8,5 8,3 8,3 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5
Kunnat 10,1 10,0 9,9 10,2 9,9 9,6 9,3 9,1
Sosiaaliturvarahastot 11,8 11,6 11,6 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7
Euroopan unioni 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = ennakkotieto.

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 31.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2004/vermak_2004_2006-03-31_tie_001.html