Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2006

Skattesatsen ökade något år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den offentliga sektorns skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter 44,5 procent av bruttonationalprodukten år 2005. Året innan var skattesatsen 0,2 procentenheter lägre. Det totala inflödet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter steg med 4,1 procent från föregående år och uppgick till 69,0 miljarder euro. Nettoskattesatsen, som erhålls då man från skattesatsen avdrar den privata sektorns offentliga inkomst- och kapitalöverföringar och subventioner, steg med 0,5 procentenheter till 22,1 procent.

Statens beskattningsutfall steg med 3,4 procent från året innan. Momsintäkterna steg i och med den ökade konsumtions- och investeringsefterfrågan med 5,1 procent till 13,7 miljarder euro. Kommunernas skatteintäkter steg snabbare än statens, dvs. med 4,0 procent. År 2005 gjordes ett flertal ändringar i skattegrunderna för inkomstskatten, bl.a. frångick man systemet med gottgörelse för bolagsskatt vid dividendbeskattning. Dessutom sänktes samfundsskattesatsen och skattesatsen för kapitalinkomster. Kommunernas och statens sammanlagda beskattningsutfall för inkomstskatten ökade med 3,7 procent.

Obligatoriska socialskyddsavgifter togs ut 5,3 procent mer än året innan. De totala intäkterna av dessa avgifter steg till 18,8 miljarder euro.

Nationalräkenskapernas tidsserier 1975-2004 ändras 31.3.2006. Då publiceras också de nya tidsserierna för statistiken över skatter och avgifter av skattenatur för åren 1975-2004. Efter det är de uppgifter för år 2005 som nu publiceras inte helt jämförbara med tidigare år. Kalkylerna enligt den nya tidsserien som gäller år 2005 publiceras 13.7.2006.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
mn euro
Alla totalt 53 950 56 159 62 418 62 334 64 186 64 187 66 345 69 047
Staten 28 488 29 577 34 310 32 928 34 667 34 824 36 038 37 277
- inkomst- och förmögenhetsskatt 9 752 10 036 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319 12 749
- moms 9 700 10 137 10 869 11 118 11 680 12 455 13 021 13 689
Kommuner 11 767 12 193 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778 14 328
Socialskyddsfonder 13 542 14 246 14 486 15 473 15 640 15 721 16 399 17 292
Europeiska unionen 153 142 139 127 106 104 130 150
  relaterat till BNP, %
Alla totalt 46,0 46,4 47,7 45,7 45,6 44,6 44,3 44,5
Staten 24,3 24,5 26,2 24,1 24,6 24,2 24,1 24,0
- inkomst- och förmögenhetsskatt 8,3 8,3 10,7 8,9 9,0 8,2 8,2 8,2
- moms 8,3 8,4 8,3 8,1 8,3 8,7 8,7 8,8
Kommuner 10,0 10,1 10,3 10,1 9,8 9,4 9,2 9,2
Socialskyddsfonder 11,5 11,8 11,1 11,3 11,1 10,9 11,0 11,1
Europeiska unionen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = preliminär uppgift.

Källa: Skatter och avgifter av skattenatur 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, skt.95@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2005/vermak_2005_2006-03-01_tie_001_sv.html