Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.3.2006

Veroaste nousi hieman vuonna 2005

Julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 44,5 prosenttia vuonna 2005. Edellisenä vuonna veroaste oli 0,2 prosenttiyksikköä alempi. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 4,1 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 69,0 miljardia euroa. Nettoveroaste, jossa veroasteesta on vähennetty yksityisen sektorin saamat julkiset tulon- ja pääomansiirrot sekä tukipalkkiot, nousi 0,5 prosenttiyksikköä 22,1 prosenttiin.

Valtion verokertymä nousi edellisestä vuodesta 3,4 prosenttia. Arvonlisäverotulot nousivat vahvistuneen kulutus- ja investointikysynnän myötä 5,1 prosenttia 13,7 miljardiin euroon. Kuntien verotulot kasvoivat valtion verotuloja nopeammin, 4,0 prosenttia. Tuloverojen veroperusteisiin tehtiin vuonna 2005 useita muutoksia, mm. yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä osinkoverotuksessa luovuttiin, ja yhteisöverokantaa ja pääomatulojen verokantaa alennettiin. Kuntien ja valtion yhteenlaskettu tuloverokertymä nousi 3,7 prosenttia.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 5,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden kokonaiskertymä nousi 18,8 miljardiin euroon.

Kansantalouden tilinpidon aikasarjat 1975-2004 muuttuvat 31.3.2006. Tällöin julkaistaan myös Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston uudet aikasarjat vuosille 1975-2004.Tämän jälkeen nyt julkaistavat vuoden 2005 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Uuden aikasarjan mukaiset vuotta 2005 koskevat laskelmat julkaistaan 13.7.2006.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut saajasektoreittain

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
milj. euroa
Kaikki yhteensä 53 950 56 159 62 418 62 334 64 186 64 187 66 345 69 047
Valtio 28 488 29 577 34 310 32 928 34667 34 824 36 038 37 277
- tulo- ja varallisuusvero 9 752 10 036 13 973 12 098 12676 11 806 12 319 12 749
- arvonlisävero 9 700 10 137 10 869 11 118 11 680 12 455 13 021 13 689
Kunnat 11 767 12 193 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778 14 328
Sosiaaliturvarahastot 13 542 14 246 14 486 15 473 15 640 15 721 16 399 17 292
Euroopan unioni 153 142 139 127 106 104 130 150
  suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki yhteensä 46,0 46,4 47,7 45,7 45,6 44,6 44,3 44,5
Valtio 24,3 24,5 26,2 24,1 24,6 24,2 24,1 24,0
- tulo- ja varallisuusvero 8,3 8,3 10,7 8,9 9,0 8,2 8,2 8,2
- arvonlisävero 8,3 8,4 8,3 8,1 8,3 8,7 8,7 8,8
Kunnat 10,0 10,1 10,3 10,1 9,8 9,4 9,2 9,2
Sosiaaliturvarahastot 11,5 11,8 11,1 11,3 11,1 10,9 11,0 11,1
Euroopan unioni 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = ennakkotieto.

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 1.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2005/vermak_2005_2006-03-01_tie_001.html