Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.2.2008

Veroaste aleni vuonna 2007

Julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 43,1 prosenttia vuonna 2007. Edellisenä vuonna veroaste oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 6,2 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 77,1 miljardia euroa. Bruttokansantuotteen voimakkaan kasvun takia veroaste laski kuitenkin selvästi edellisestä vuodesta. Nettoveroaste, jossa veroasteesta on vähennetty yksityiselle sektorille maksetut julkiset tulon- ja pääomansiirrot sekä tukipalkkiot, puolestaan nousi 0,4 prosenttiyksikköä 22,2 prosenttiin. Kehityksen taustalla on julkisten siirtojen bruttokansantuotetta hitaampi kasvu vuonna 2007.

Valtion ja kuntien verokertymät nousivat edellisestä vuodesta 6,0 ja 7,7 prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa yhteisöjen ja kotitalouksien maksamien tuloverojen voimakkaasta kasvusta, jonka taustalla oli vuoden 2007 hyvä taloudellinen tilanne.

Pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin 5,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työeläkemaksukertymä kasvoi 5,7 prosenttia. Pakollisten sosiaaliturvamaksujen kokonaiskertymä nousi 21,3 miljardiin euroon.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut saajasektoreittain

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007*
milj. euroa
Kaikki yhteensä 62 418 62 334 64 186 64 187 66 191 69 120 72 615 77 117
Valtio 34 310 32 929 34 667 34 824 35 966 37 244 38 378 40683
- tulo- ja varallisuusvero 13 973 12 098 12 676 11 806 12 319 12 749 12 888 14 384
- arvonlisävero 10 869 11 118 11 680 12 455 12 949 13 658 14 418 14 978
Kunnat 13 484 13 807 13 773 13 538 13 778 14 330 15299 16478
Sosiaaliturvarahastot 14 486 15 473 15 640 15 721 16 317 17 392 18 762 19 756
Euroopan unioni 139 127 106 104 130 154 176 200
  suhteutettuna BKT:hen, %
Kaikki yhteensä 47,2 44,6 44,6 44,0 43,4 43,9 43,5 43,1
Valtio 25,9 23,5 24,1 23,9 23,6 23,7 23,0 22,8
- tulo- ja varallisuusvero 10,6 8,6 8,8 8,1 8,1 8,1 7,7 8,0
- arvonlisävero 8,2 7,9 8,1 8,5 8,5 8,7 8,6 8,4
Kunnat 10,2 9,9 9,6 9,3 9,0 9,1 9,2 9,2
Sosiaaliturvarahastot 11,0 11,1 10,9 10,8 10,7 11,1 11,2 11,1
Euroopan unioni 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

* = ennakkotieto.

Lähde: Verot ja veronluonteiset maksut 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Asko Kauppinen (09) 1734 3216, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 29.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2007/vermak_2007_2008-02-29_tie_001.html