Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2013

Skattekvoten 44,1 procent år 2012

Skattekvoten uppgick till 44,1 procent år 2012 och ökade för andra året i följd. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. År 2011 var skattekvoten 43,7 procent. Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,0 procent år 2012. Utfallet uppgick till totalt 84,9 miljarder euro. Jämfört med de preliminära uppgifterna för mars ökade skattekvoten år 2012 med 0,5 procentenheter på grund av att bruttonationalprodukten reviderades. Uppgifterna om beskattningsutfallet förändrades inte betydligt från de tidigare publicerade siffrorna. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas reviderade preliminära uppgifter för år 2012.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2011–2012 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2011 82 416 43,7
2012 84 878 44,1
S1311 Staten 2011 39 299 20,8
2012 40 093 20,8
S1313 Lokaltförvaltning 2011 19 166 10,2
2012 19 359 10,1
S1314 Socialskyddfonder 2011 23 761 12,6
2012 25 241 13,1
S212 Europeiska unionen 2011 190 0,1
2012 185 0,1
1) Premilinär uppgift

Utfallet av hushållens inkomstskatt ökade med 3,2 procent och var 24,8 miljarder euro. Mervärdesskattens avkastning ökade med 3,6 procent och var 17,6 miljarder euro. Utfallet av arbetsgivarens arbetspensionsavgifter ökade med 4,0 procent. Försäkrade arbetstagares arbetspensionsavgifter ökade med 12,7 procent. Samfundsskattens avkastning krympte med 0,9 miljarder euro från året innan. Till minskningen av samfundsskattens avkastning bidrog bl.a. sänkningen av skatteprocenten år 2012.

Statens skatteutfall uppgick till 40,1 miljarder euro, dvs. 2,0 procent mer än året innan. Kommunernas skatteutfall ökade med en procent och uppgick till 19,4 miljarder euro. Socialskyddsfondernas intäkter från obligatoriska socialskyddsavgifter uppgick till 25,2 miljarder euro, dvs. 6,2 procent mer än året innan. Endast socialskyddsfondernas utfall av skatter och avgifter ökade i förhållande till bruttonationalprodukten.

Nettoskattekvoten krympte till 18,3 procent från 18,8 procent året innan. Nettoskattekvoten beräknas genom att från skattekvoten avdra den andel som motsvarar subventioner samt inkomst- och kapitaltransfereringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2012/vermak_2012_2013-07-11_tie_001_sv.html