Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2017

Verokertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli yhteensä 94,9 miljardia euroa. Veroaste kasvoi edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä 44,3 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2016 koskevista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2015 - 2016 1)

    2015 2016
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 92 000 94 935
Suhde BKT:hen, % 43,9 44,3
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 43 346 45 035
Suhde BKT:hen, % 20,7 21,0
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 21 864 21 951
Suhde BKT:hen, % 10,4 10,3
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 26 624 27 673
Suhde BKT:hen, % 12,7 12,9
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 166 276
Suhde BKT:hen, % 0,1 0,1
1) Ennakkotieto

Vuonna 2016 kasvoivat erityisesti työnantajan ja vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut kuin työeläkemaksut. Kasvuun vaikuttivat erityisesti vuonna 2016 toteutetut työttömyysvakuutusmaksujen korotukset. Työnantajan muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 14,3 prosenttia ja oli 3,8 miljardia euroa. Vakuutettujen muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä puolestaan kasvoi 17,2 prosenttia ja oli 2,8 miljardia euroa. Arvonlisäveron tuotto kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 19,5 miljardia euroa. Yhteisöjen maksama tulovero nousi 5,5 prosenttia ja oli 4,8 miljardia euroa. Vertailussa on huomioitu, että yhteisöjen kirkollisvero poistui vuonna 2016 ja sisältyy siitä lähtien yhteisöjen tuloveron kertymään. Kotitalouksien maksama tulovero nousi 1,2 prosenttia ja oli 28,0 miljardia euroa. Energiaverojen tuotto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 4,4 miljardia euroa. Lisäksi muun muassa ajoneuvoveron, tupakkaveron, työnantajan sekä vakuutettujen työeläkemaksujen, autoveron sekä varainsiirtoveron kertymät kasvoivat vuonna 2016. Vain muutaman veron tuotto pieneni. Esimerkiksi perintö- ja lahjaveron kertymä supistui 17,3 prosenttia 522 miljoonaan euroon. Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 112 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2016 yhteensä 45 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 3,9 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 22 miljardia euroa ja se kasvoi 0,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 27,7 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 81,6 prosenttia vuonna 2016.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (229,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-03-16_tie_001_fi.html