Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2021

Skatteutfallet minskade med 2,2 procent år 2020

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter minskade med 2,2 procent år 2020 främst på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 99,2 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,4 procentenheter från året innan till 41,8 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2020.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2019 - 2020 1)

    2019 2020 1)
S13+S212 Totalt Miljon euro 101 443 99 188
Kvoten till BNP, % 42,2 41,8
S1311 Staten Miljon euro 49 579 46 925
Kvoten till BNP, % 20,6 19,8
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 23 166 24 487
Kvoten till BNP, % 9,6 10,3
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 28 295 27 367
Kvoten till BNP, % 11,8 11,5
S212 Europeiska unionen Miljon euro 403 409
Kvoten till BNP, % 0,2 0,2
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2020/vermak_2020_2021-03-15_tie_001_sv.html