Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sektoritilit kansantalouden tilinpidon vuosiennakossa

Tilastokeskus julkistaa 2.3.2012 vuoden 2011 ennakollisen vuositilinpidon. Vuoden 2011 sektoritilitiedot perustuvat tässä julkistuksessa julkisyhteisöjä lukuun ottamatta neljännesvuositilastointiin. Myös jatkossa kutakin vuotta koskevat ensimmäiset sektoritilien ennakkotiedot perustuvat pääosin neljännesvuosittaiseen tilastointiin. Sektoritilien julkaiseminen neljännesvuosittain aloitetaan syksyllä 2012.

Vuosiennakon sektoritilit julkaistaan Tilastokeskuksen tietokannoissa hieman karkeammalla taloustoimiluokituksella kuin aikaisemmin, koska neljännesvuosittaisen sektoritilinpidon taloustoimiluokitus on karkeampi kuin vuosisektoritilinpidon. Täydessä laajuudessa vuoden 2011 sektoritilit julkaistaan ensimmäisen kerran 12.7.2012.

Sektorijako on 2.3.2012 julkaistavissa tiedoissa sama kuin normaalisti lukuun ottamatta sektoria S12 rahoitus- ja vakuutuslaitokset, jonka alajako julkaistaan 12.7.2012.

Seuraavassa luettelossa on lueteltu merkittävimmät taloustoimet, joiden tietoja vuodelta 2011 ei julkaista tietokannassa 2.3.2012 vaan vasta 12.7.2012

  • B4 Kotitalouksien yrittäjätulon jako eri tulolähteisiin (maatalous, metsätalous, laskennallinen asuntotulo, muu yrittäjätulo). Toimintaylijäämä ja sekatulo kuitenkin julkaistaan.
  • D611 Todellisten sosiaaliturvamaksujen jako työnantajien, palkansaajien ja muiden maksamiin sosiaaliturvamaksuihin ja jako pakollisiin ja vapaaehtoisiin sosiaaliturvamaksuihin.
  • D62 Rahamääräisten sosiaalietuuksien jako alaryhmiin (sosiaaliturvajärjestelmistä maksettavat, muut rahastoidut, rahastoimattomat ja sosiaaliavustukset).
  • D75 Muiden sekalaisten tulonsiirtojen jako vastinsektoreittain.
  • P52 Varaston muutos sisältää myös arvoesineiden nettohankinnan (P53).
  • K10 Luottotappiot.

Painojulkaisun taulukkoa 4.8 Verot ja sosiaaliturvamaksut ei myöskään julkaista.


Päivitetty 6.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2012-02-06_uut_001.html