Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.10.2006

Ympäristöverojen verokertymä pysynyt ennallaan

Suomessa kerättiin vuonna 2005 ympäristöverotuksella noin 4,9 miljardia euroa. Tämän lisäksi kerättiin noin 0,9 miljardia euroa ympäristöperusteisia palvelumaksuja lähinnä vesi-, jätevesi- ja jätehuollosta.

Viime vuoden ympäristöveroista 45 prosenttia saatiin liikennepolttoaineista eli moottoribensiinistä ja dieselöljystä. Tämä 2,2 miljardin euron verokertymä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Myös ajoneuvoperusteisia veroja kerättiin varsin paljon, 1,8 miljardia euroa, joka vastaa 37 prosenttia koko ympäristöverokertymästä. Lisäksi ympäristöveroista 16 prosenttia kertyi polttoöljystä, kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta ja sähköstä, jotka ovat kulutuksen määrän mukaan verotettavia energia-aineita.

Ympäristöverokertymä kasvoi Suomessa koko 1990-luvun lukuun ottamatta lamavuotta 1991. Viime vuosina ympäristöverokertymä on pysynyt varsin vakaana, hieman alle 5 miljardissa eurossa vuosittain. Vuonna 2005 ympäristöverojen osuus koko verokertymästä oli 7,1 prosenttia. Osuus on pysynyt suunnilleen samana vuodesta 1996 saakka.

Ympäristöverojen tuotto vuosina 1990-2005

  Liikenne-
poltto-
aineet
Muut energia-
aineet
Ajoneuvo-
perusteiset
verot
Maatalouden
maksut ja muut
verot ja maksut
Yhteensä
  Milj. euroa
1990 956 53 837 44 1 890
1991 1 081 53 545 73 1 751
1992 1 164 55 472 134 1 825
1993 1 362 202 419 122 2 105
1994 1 499 202 591 79 2 372
1995 1 676 320 740 28 2 764
1996 1 794 387 950 27 3 158
1997 1 836 548 1 063 43 3 490
1998 1 963 661 1 261 53 3 938
1999 1 993 708 1 423 59 4 183
2000 1 963 679 1 459 58 4 159
2001 1 984 717 1 357 58 4 116
2002 2 045 761 1 474 64 4 344
2003 2 089 826 1 680 83 4 678
2004 2 163 786 1 877 90 4 916
2005 2 205 777* 1 813 89 4 884*

*ennakkotieto

Lähde: Ympäristöverot 2005. Tilastokeskus

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Lisätietoja: Leo Kolttola (09) 1734 3234, Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 17.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2005/yev_2005_2006-10-23_tie_001.html