Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.11.2008

Ympäristöverojen osuus verokertymästä laski vuonna 2007

Suomessa kerättiin vuonna 2007 ympäristöverotuksella noin 4,9 miljardia euroa. Ympäristöverokertymä ei ole euromääräisesti viime vuosina paljoakaan muuttunut, mutta verrattuna valtion kokonaisverokertymään se oli vuonna 2007 suhteellisesti alimmillaan muihin 2000-luvun vuosiin verrattuna. Vuonna 2007 ympäristöverojen osuus koko valtion verokertymästä oli 6,4 prosenttia. Osuus muina 2000-luvun vuosina on ollut 6,6-7,4 prosentin välillä.

Viime vuoden ympäristöveroista 47 prosenttia saatiin liikennepolttoaineista eli moottoribensiinistä ja dieselöljystä. Tämä 2,3 miljardin euron verokertymä nousi hieman edellisestä vuodesta. Sen sijaan ajoneuvoperusteisten verojen kertymä aleni hieman, ollen 1,8 miljardia euroa, ja vastaten 37 prosenttia koko ympäristöverokertymästä. Lisäksi ympäristöveroista 14 prosenttia kertyi polttoöljystä, kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta ja sähköstä, jotka ovat kulutuksen määrän mukaan verotettavia energia-aineita.

Ympäristöverojen lisäksi vuonna 2007 kerättiin ympäristöperusteisia palvelumaksuja lähinnä vesi-, jätevesi- ja jätehuollosta noin 1,0 miljardia euroa.

Ympäristöverojen tuotto ja osuus valtion kokonaisverokertymästä vuosina 1990-2007

  Liikenne-
poltto-
aineet
Muut energia-
aineet
Ajoneuvo-
perusteiset
verot
Maatalouden
maksut ja muut
verot ja maksut
Yhteensä Osuus
valtion
kokonais-
verokerty-
mästä
  Milj. euroa %
1990 956 53 837 44 1 890 4,8
1991 1 081 53 545 73 1 751 4,5
1992 1 164 55 472 134 1 825 4,9
1993 1 362 202 419 122 2 105 5,7
1994 1 499 202 591 79 2 372 5,7
1995 1 676 320 740 28 2 764 6,3
1996 1 794 387 950 27 3 158 6,8
1997 1 836 548 1 063 43 3 490 7,0
1998 1 963 661 1 261 53 3 938 7,3
1999 1 993 708 1 423 59 4 183 7,5
2000 1 963 679 1 459 58 4 159 6,7
2001 1 984 717 1 357 58 4 116 6,6
2002 2 045 761 1 474 64 4 344 6,8
2003 2 089 826 1 680 83 4 678 7,3
2004 2 163 786 1 877 90 4 916 7,4
2005 2 203 779 1 813 89 4 884 7,1
2006 2 189 794 1 872 99 4 954 6,8*
2007 2 292 691 1 829 112 4 924 6,4*

* ennakkotieto

Lähde: Ympäristöverot 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Annika Miettinen (09) 1734 3228, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 19.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2007/yev_2007_2008-11-19_tie_001.html