Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Resursskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011
A Transport och magasinering . . . .
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt . . . .
A 02 Skogsbruk . . . .
B Utvinning av mineral . . . .
C Tillverkning . . . .
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. . . . .
C 16, 17 Skogsindustri . . . .
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier . . . .
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror . . . .
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri . . . .
D Energiförsörjning . . . .
E Vatten- och avfallshantering . . . .
F Byggverksamhet . . . .
G Handel . . . .
H Transport och magasinering . . . .
H 49 Landtransport . . . .
H 50 Sjötransport . . . .
H 51 Lufttransport . . . .
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet . . . .
L Fastighetsverksamhet . . . .
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning . . . .
Hushåller 23 23 23 24
TOTALT 23 23 23 24

Källa: Miljöskatter 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.09.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2011, Tabellbilaga 4. Resursskatter efter näringsgren 2008–2011, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2011/01/yev_2011_01_2013-09-26_tau_004_sv.html