Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Resursskatter efter näringsgren 2008-2012, miljoner euro

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering - 1) - - - -
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt - - - - -
A 02 Skogsbruk - - - - -
B Utvinning av mineral - - - - -
C Tillverkning - - - - -
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. - - - - -
C 16, 17 Skogsindustri - - - - -
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier - - - - -
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror - - - - -
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri - - - - -
D Energiförsörjning - - - - -
E Vatten- och avfallshantering - - - - -
F Byggverksamhet - - - - -
G Handel - - - - -
H Transport och magasinering - - - - -
H 49 Landtransport - - - - -
H 50 Sjötransport - - - - -
H 51 Lufttransport - - - - -
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet - - - - -
L Fastighetsverksamhet - - - - -
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning - - - - -
Hushåller 23 23 23 24 24
TOTALT 23 23 23 24 24
1) - = Värdet noll

Källa: Miljöskatter 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. efter näringsgren 2012, Tabellbilaga 5. Resursskatter efter näringsgren 2008-2012, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2012/01/yev_2012_01_2014-09-11_tau_005_sv.html