Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.9.2015

Ympäristöverot lähes ennallaan vuonna 2013

Ympäristöverojen kokonaissumma vuonna 2013 oli 5,9 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,2 prosenttia. Kotitaloudet maksoivat ympäristöveroista 2,6 miljardia euroa eli noin 47 prosentin osuuden. Muita suuria maksajia olivat teollisuus sekä palvelutoiminta, erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin toimiala. Verotus kohdistui valtaosaltaan energian tuotantoon ja käyttöön sekä ajoneuvoihin. Päästöverojen osuus ympäristöveroista oli vähäinen.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2013, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2013, miljoonaa euroa

Teollisuuden maksamat ympäristöverot kasvoivat edellisvuodesta noin 8 prosenttia, palvelutoiminnan sen sijaan laskivat 4 prosenttia, mikä kohdistui kokonaan kuljetuksen ja varastoinnin toimialalle. Kotitalouksien maksamat ympäristöverot pysyivät edellisvuoden tasolla.

Ympäristöverojen osuus valtion koko verokertymästä oli noin 7 prosenttia. Osuus on hieman EU maiden keskiarvoa korkeampi.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittäin vuonna 2013, miljoonaa euroa

Toimiala (TOL2008) Energia-
verot  
Liikenne-
verot
Päästö-
verot 
Resurssi-
verot
Ympäristö-
verot
yhteensä
Maa-, kala- ja riistatalous 58,8 18,9 0,0 - 1) 77,7
Metsätalous 35,9 4,4 0,2 - 40,4
Kaivostoiminta ja louhinta 30,6 2,7 0,0 - 33,4
Elintarviketeollisuus 18,5 1,8 0,0 - 20,3
Metsäteollisuus 49,6 2,2 0,4 - 52,1
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 41,4 3,6 0,0 - 45,0
Muu teollisuus 36,9 10,9 0,2 - 48,1
Energiahuolto 265,7 22,6 0,1 - 288,4
Vesihuolto ja jätehuolto 40,5 7,0 56,0 - 103,5
Rakentaminen 141,0 39,7 0,1 - 180,8
Kauppa 119,2 61,1 0,3 - 180,5
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 516,9 54,4 0,6 - 571,9
Vesiliikenne 104,4 0,2 0,0 - 104,7
Ilmaliikenne 31,1 1,6 0,0 - 32,7
Liikennettä palveleva toiminta, posti 75.3 6,1 0,3 - 81,8
Kiinteistöalan toiminta 259,2 26,9 0,1 - 286,2
Muut palvelut ja hallinto 454,5 235,0 3,0 - 692,5
Kotitaloudet 1251,8 1299,7 12,8 23,0 2587,2
YHTEENSÄ 3985,7 1799,8 101,9 23,0 5910,5
1) Ei yhtään

Ympäristöverot koostuvat energiaveroista, liikenneveroista, päästöveroista ja resurssiveroista. Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Kolmannes ympäristöveroista on erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja. Päästöveroista suurin osa on jäteveroa. Hiilidioksidipäästöistä maksetut verot sisältyvät energiaveroihin. Resurssiveroja Suomessa ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. toimialoittain 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2013/01/yev_2013_01_2015-09-10_tie_001_fi.html