Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Energiaverot toimialoittain 2008-2014, miljoonaa euroa

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 139,7 74,9 87,9 90,5 97,5 94,7 94,7
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 93,9 57,0 63,9 57,4 61,7 58,8 58,8
A 02 Metsätalous 45,8 17,9 24,0 33,1 35,8 35,9 35,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 25,6 14,5 12,3 21,6 32,6 30,6 33,2
C Tehdasteollisuus 483,3 333,7 456,6 656,4 557,5 600,9 641,3
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 12,5 11,6 8,3 15,6 19,1 18,5 18,9
C 16, 17 Metsäteollisuus 73,6 46,0 93,0 73,0 49,8 49,6 58,4
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 323,8 218,2 283,9 478,3 406,2 454,5 467,9
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 40,2 32,8 48,7 50,8 43,3 41,4 56,3
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 33,1 25,2 22,8 38,7 39,1 36,9 39,9
D Energiahuolto 180,3 157,7 218,9 227,6 259,9 265,7 325,7
E Vesi- ja jätehuolto 21,9 28,5 26,3 35,6 40,5 40,5 40,5
F Rakentaminen 117,3 82,3 134,7 138,6 148,6 141,0 141,0
G Kauppa 81,7 77,3 76,1 98,8 119,8 119,2 120,2
H Kuljetus ja varastointi 813,0 691,5 624,6 685,9 758,6 727,7 727,7
H 49 Maaliikenne 536,7 515,0 441,6 481,8 540,0 516,9 516,9
H 50 Vesiliikenne 122,7 59,5 91,5 98,0 110,3 104,4 104,4
H 51 Ilmaliikenne 24,9 28,2 25,4 28,7 32,9 31,1 31,1
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 128,7 88,9 66,0 77,4 75,4 75,3 75,3
L Kiinteistöalan toiminta 197,2 129,5 180,9 264,8 254,9 259,2 259,2
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 244,9 273,9 278,8 385,6 446,3 454,5 454,5
Kotitaloudet 915,6 1 237,2 1 123,0 1 315,6 1 292,4 1 251,8 1 251,8
YHTEENSÄ 3 220,4 3 100,9 3 220,0 3 921,0 4 008,5 3 985,7 4 089,7

Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2014, Liitetaulukko 2. Energiaverot toimialoittain 2008-2014, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2014/yev_2014_2016-09-08_tau_002_fi.html