Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.9.2017

Ympäristöverojen kertymä oli yli 6 miljardia euroa vuonna 2015

Ympäristöverot kasvoivat 2,8 prosenttia edellisvuodesta 6,1 miljardiin euroon. Kasvua oli erityisesti kotitalouksille kohdistuvissa veroissa, jotka kasvoivat hieman yli 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kotitalouksien osuus kaikista maksetuista ympäristöveroista on lähes puolet. Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä on noin 7 prosenttia, mikä on lähellä eurooppalaista keskitasoa.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2015, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2015, miljoonaa euroa

Merkittävintä kasvu oli energiaveroissa, jotka kasvoivat edellisvuodesta 4,2 prosenttia ollen 4,1 miljardia. Energiaverojen kasvu kohdistui ensisijaisesti kotitalouksiin, joiden maksamat energiaverot kasvoivat lähes 17 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu johtui pääosin polttoaineiden ja sähkön verojen korotuksista. Teollisuuden ja energiahuollon maksamien energiaverojen määrä sen sijaan laski noin 10 prosenttia edellisvuodesta.

Päästöverot laskivat hieman yli 13 prosenttia vuodesta 2014 ja olivat 74,5 miljoonaa euroa. Syynä laskuun oli jäteverokertymän pienentyminen, joka johtui yhdyskuntajätteen lisääntyneestä poltosta. Liikenneverot pysyivät edellisvuoden tasolla.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittäin vuonna 2015, miljoonaa euroa

Toimiala (TOL2008) Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot yhteensä
Maa-, kala- ja riistatalous 58,8 19,4 0,0 . 1) 78,2
Metsätalous 35,3 4,7 0,3 . 40,3
Kaivostoiminta ja louhinta 18,0 2,2 0,1 . 20,3
Elintarviketeollisuus 16,1 2,0 0,0 . 18,1
Metsäteollisuus 44,0 2,3 0,4 . 46,7
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 141,4 1,3 24,6 . 167,3
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 53,6 3,8 0,0 . 57,4
Muu teollisuus 38,0 11,7 0,2 . 49,9
Energiahuolto 272,3 30,6 0,0 . 302,9
Vesihuolto ja jätehuolto 36,3 13,8 32,0 . 82,1
Rakentaminen 144,6 42,0 0,1 . 186,7
Kauppa 107,6 54,6 0,1 . 162,3
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 576,2 91,2 0,6 . 668,0
Vesiliikenne 109,9 0,2 0,0 . 110,1
Ilmaliikenne 44,7 0,8 0,0 . 45,5
Liikennettä palveleva toiminta, posti 95,0 4,6 0,2 . 99,8
Kiinteistöalan toiminta 205,0 24,8 0,1 . 229,9
Muut palvelut ja hallinto 492,3 224,0 2,5 . 718,8
Kotitaloudet 1 631,1 1 314,7 13,3 23,0 2 982,1
YHTEENSÄ 4 120,2 1 848,7 74,5 23,0 6 066,4
1) Ei yhtään

Ympäristöverot koostuvat energia-, liikenne-, päästö- ja resurssiveroista. Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Kolmannes ympäristöveroista on erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja. Päästöveroista suurin osa on jäteveroa. Hiilidioksidipäästöistä maksetut verot sisältyvät energiaveroihin. Resurssiveroja Suomessa ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.

Uusimmassa julkistuksessa myös kahden edellisen vuoden tiedot ovat tarkentuneet lähdeaineistojen tarkentuessa.


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2015/yev_2015_2017-09-07_tie_001_fi.html