Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.9.2018

Kotitaloudet maksoivat yli puolet ympäristöveroista vuonna 2016

Ympäristöverokertymä kasvoi 10 prosenttia edellisvuodesta 6,7 miljardiin euroon. Kotitalouksien osuus maksetuista ympäristöveroista oli 51 prosenttia. Kasvua kotitalouksien maksamissa veroissa oli edellisvuodesta 14 prosenttia. Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä on 7 prosenttia, mikäli on hieman EU-maiden keskiarvoa korkeampi.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2016, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2016, miljoonaa euroa

Merkittävintä kasvu oli liikenneveroissa, jotka kasvoivat edellisvuodesta 14 prosenttia ollen 2,1 miljardia euroa. Kotitalouksien maksamat liikenneverot kasvoivat 15 prosenttia, ja vastasivat 73 prosenttia kaikista liikenneveroista. Kasvu johtui pääosin ajoneuvoveron korotuksesta.

Energiaverot kasvoivat viime vuodesta 9 prosenttia 4,5 miljardiin euroon. Suurinta kasvu oli kotitalouksen ja energiahuollon maksamissa energiaveroissa, jotka kasvoivat 14 prosenttia. Teollisuuden maksamat energiaverot kasvoivat 12 prosenttia. Kotitaloudet olivat suurimmat energiaverojen maksajat, ja maksoivat 41 prosenttia kaikista energiaveroista. Kasvuun vaikuttivat polttoöljyn, kivihiilin ja maakaasun verojen korotukset.

Päästöverot jatkoivat laskuaan pienentyen 33 prosenttia edellisvuodesta 49,4 miljoonaan euroon. Laskuun vaikuttivat jäteverokertymää pienentävä yhdyskuntajätteen polton jatkuva lisääntyminen sekä vuosina 2010-2015 voimassa olleen öljysuojamaksun määräaikaisen korotuksen päättyminen. Näiden seurauksena vesi- ja jätehuollon maksamat päästöverot laskivat 34 prosenttia ja teollisuuden maksamat 56 prosenttina.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittäin vuonna 2016, miljoonaa euroa

  Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot yhteensä
Toimiala (TOL2008)          
Maa-, kala- ja riistatalous 55,5 12,6 0,0 . 1) 68,1
Metsätalous 36,3 5,2 0,3 . 41,8
Kaivostoiminta ja louhinta 20,0 2,0 0,1 . 22,1
Elintarviketeollisuus 16,5 2,0 0,0 . 18,5
Metsäteollisuus 39,6 2,6 0,4 . 42,6
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 158,0 1,5 10,7 . 170,2
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 49,1 3,9 0,0 . 53,0
Muu teollisuus 39,4 11,8 0,1 . 51,3
Energiahuolto 337,1 33,2 0,0 . 370,3
Vesihuolto ja jätehuolto 36,8 16,1 21,0 . 73,9
Rakentaminen 157,8 47,3 0,1 . 205,2
Kauppa 108,9 55,8 0,1 . 164,8
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 593,7 99,0 0,6 . 693,3
Vesiliikenne 112,5 0,2 0,0 . 112,7
Ilmaliikenne 49,9 0,7 0,0 . 50,6
Liikennettä palveleva toiminta, posti 101,7 6,4 0,2 . 108,3
Kiinteistöalan toiminta 211,8 24,8 0,1 . 236,7
Muut palvelut ja hallinto 528,2 231,4 2,6 . 762,2
Kotitaloudet 1 859,4 1 514,8 13,1 23,0 3 410,3
YHTEENSÄ 4 512,2 2 071,3 49,4 23,0 6 655,9
1) Ei yhtään

Ympäristöverot koostuvat energia-, liikenne-, päästö- ja resurssiveroista. Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Kolmannes ympäristöveroista on erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja, joihin kuuluvat muun muassa ajoneuvovero ja autovero. Päästöveroista suurin osa on jäteveroa. Hiilidioksidipäästöistä maksetut verot sisältyvät energiaveroihin. Resurssiveroja Suomessa ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (276,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2016/yev_2016_2018-09-06_tie_001_fi.html