Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.9.2019

Ympäristöverojen kertymä pysyi ennallaan vuonna 2017

Ympäristöverokertymä pysyi vuonna 2017 edellisvuoden tasolla 6,7 miljardissa eurossa. Kotitalouksien osuus maksetuista ympäristöveroista oli 51 prosenttia. Kasvua kotitalouksien maksamissa veroissa oli edellisvuodesta 2 prosenttia. Ympäristöverojen osuus Suomen kokonaisverokertymästä laski hieman 6,9 prosenttiin, ollen kuitenkin edelleen hieman EU-maiden keskiarvoa korkeampi.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2017, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2017, miljoonaa euroa

Energiaverot laskivat viime vuodesta 2 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. Energiaverokertymä pieneni siitä huolimatta, että liikenne- ja lämmityspolttoaineiden veroja korotettiin vuoden 2017 alussa. Laskua selittää liikennepolttoaineissa bensiinin käytön pieneneminen sekä siirtyminen verotasoltaan alhaisempien biopolttoaineiden käyttöön. Kotitalouksien maksamat verot vähenivät 3 prosenttia, ja vastasivat 39 prosenttia kaikista energiaveroista. Energiahuollon maksamat verot laskivat 6 prosenttia.

Liikenneverot kasvoivat 6 prosenttia viime vuodesta 2,2 miljardiin euroon. Suurin muutos oli kotitalouksien maksamissa liikenneveroissa, jotka kasvoivat 8 prosenttia. Kasvu johtui pääosin ajoneuvoveron perusveron korotuksesta vuoden 2017 alussa. Kotitalouksien osuus kaikista liikenneveroista oli 75 prosenttia vuonna 2017.

Päästöverot laskivat 20 prosenttia viime vuotisesta ollen 39,8 miljoonaa euroa. Erityisesti verokertymä väheni vesi- ja jätehuollon toimialalla, jonka maksamat päästöverot laskivat 43 prosenttia. Syynä muutokseen on pidempään jatkunut laskeva trendi yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoittamisessa. Tämän on korvannut jätteiden poltto, josta jäteveroa ei makseta

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittäin vuonna 2017, miljoonaa euroa

Toimiala (TOL2008) Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot
yhteensä
Maa-, kala- ja riistatalous 67,1 38,0 0,0 . 1) 105,1
Metsätalous 28,7 5,6 0,4 . 34,7
Kaivostoiminta ja louhinta 38,7 8,1 0,1 . 46,9
Elintarviketeollisuus 26,2 7,7 16,0 . 49,9
Metsäteollisuus 92,4 5,1 0,3 . 97,8
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 321,6 6,7 8,6 . 336,9
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 59,4 7,4 0,0 . 66,8
Muu teollisuus 60,1 19,7 0,4 . 80,2
Energiahuolto 461,5 18,2 . . 479,7
Vesihuolto ja jätehuolto 31,5 7,3 12,0 . 50,8
Rakentaminen 111,2 74,1 0,0 . 185,3
Kauppa 100,9 68,8 0,2 . 169,9
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 493,4 105,7 0,6 . 599,7
Vesiliikenne 87,4 0,2 0,0 . 87,6
Ilmaliikenne 51,0 0,4 . . 51,4
Liikennettä palveleva toiminta, posti 83,7 21,7 0,3 . 105,7
Kiinteistöalan toiminta 184,1 14,2 . . 198,3
Muut palvelut ja hallinto 394,8 140,6 0,4 . 535,8
Kotitaloudet 1 742,7 1 645,5 0,5 22,0 3 410,7
YHTEENSÄ 4 436,4 2 195,0 39,8 22,0 6 693,2
1) Ei yhtään

Ympäristöverot koostuvat energia-, liikenne-, päästö- ja resurssiveroista. Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Kolmannes ympäristöveroista on erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja, joihin kuuluvat muun muassa ajoneuvovero ja autovero. Päästöveroista suurin osa on jäteveroa. Hiilidioksidipäästöistä maksetut verot sisältyvät energiaveroihin. Resurssiveroja Suomessa ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (264,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2017/yev_2017_2019-09-05_tie_001_fi.html