Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.9.2020

Valtaosa vuoden 2018 ympäristöveroista oli energiaveroja - kotitaloudet maksoivat näistä kolmasosan

Ympäristöverokertymä kasvoi vuonna 2018 noin 2 prosenttia 6,8 miljardiin euroon. Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä pysyi ennallaan noin 7 prosentissa. Teollisuuden maksamat ympäristöverot kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta. Kotitalouksien maksamat verot pysyivät viime vuoden tasolla. Kotitaloudet olivat kuitenkin edelleen suurin ympäristöverojen maksaja ja maksoivat 47 prosenttia koko kertymästä.

Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä 2009-2018

Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä 2009-2018

Noin 4,5 miljardia euroa, eli kaksi kolmasosaa kaikista ympäristöveroista, kertyi sähköstä ja polttoaineista maksettavista energiaveroista. Energiaverot sisältävät myös huoltovarmuusmaksut sekä päästökaupan. Toinen merkittävä veroryhmä oli liikenneverot, joita kerätään etenkin ajoneuvo- ja autoverona. Liikenneverojen kertymä oli 2,2 miljardia euroa eli lähes kolmasosa ympäristöveroista.

Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä pysyi ennallaan 6,9 prosentissa, joka on hieman EU-maiden 6 prosentin keskiarvoa korkeampi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ympäristöverojen osuus kaikista veroista on vaihdellut 6,2 ja 7,2 prosentin välillä. Korkeimmillaan osuus on ollut vuonna 2011 johtuen erityisesti energian ja sähkön verotuksen kiristymisestä.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittäin vuonna 2018, miljoonaa euroa

  Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot yhteensä
Toimiala (TOL2008)          
Maa-, metsä- ja kalatalous 105,7 55,5 0,3 . 161,5
Kaivostoiminta ja louhinta 44,3 4,4 0,1 . 48,8
Teollisuus 816,4 43,3 26,6 . 886,3
Energiahuolto 484,9 15,2 0,0 . 500,1
Vesi- ja jätehuolto 34,0 7,9 7,0 . 48,9
Rakentaminen 125,0 69,9 0,0 . 194,9
Kauppa 90,7 61,7 2,4 . 154,8
Kuljetus ja varastointi 756,0 127,6 0,7 . 884,3
Muut palvelut ja hallinto 562,5 147,5 0,3 . 710,3
Kotitaloudet 1 519,5 1 679,6 0,4 27,0 3 226,5
YHTEENSÄ 4 539,0 2 212,6 37,8 27,0 6 816,4

Energiaverojen kertymä kasvoi 2 prosenttia vuonna 2018. Vuoden alussa voimaan tulleet korotukset voimalaitos- ja lämmityspolttoaineisiin eivät merkittävästi kasvattaneet kertymää. Raskaammin verotettujen kivihiilen ja polttoöljyjen käyttö vähentyi ja niitä korvattiin kevyemmin verotetuilla maakaasulla ja turpeella.

Kotitalouksien maksama osuus energiaveroista laski hieman edellisvuodesta, mutta muodosti edelleen kolmanneksen koko energiaverokertymästä. Teollisuuden maksamat energiaverot kasvoivat noin 14 prosenttia vastaten melkein viidesosaa koko kertymästä. Muut merkittävimmät energiaverojen maksajat olivat energiahuollon ja liikenteen toimialat.

Liikenneverot pysyivät vuoden 2017 tasolla verokertymän noustessa noin yhden prosentin. Henkilöautojen ensirekisteröintien kasvu lisäsi maksettuja autoveroja, joiden kertymä kasvoi noin kaksi prosenttia huolimatta portaittaisesta veronalennuksesta autoveroon. Valtaosan, 76 prosenttia, liikenneveroista maksoivat kotitaloudet.

Lisäksi vuonna 2018 kerättiin 38 miljoonaa euroa päästöveroja. Päästöverot koostuvat jäteverosta, juomapakkausverosta, öljyjätemaksusta sekä öljynsuojamaksusta. Päästöverokertymä on pienentynyt noin puoleen vuodesta 2009. Kertymää on vähentänyt etenkin jätteiden kaatopaikkasijoituksen vähentyminen. Nykyään päästöveroista suurin osa onkin juomapakkausveroja.

Resurssiveroina kotitalouksilta kerättiin vuonna 2018 metsästys- ja kalastusmaksuja 27 miljoonaa euroa, joka oli 5 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kertymää kasvatti etenkin korotus riistanhoitomaksuissa.


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Johanna Pakarinen 029 551 3313, ymparistotilinpito@stat.fi

Osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (176,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 10.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. toimialoittain 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2018/01/yev_2018_01_2020-09-10_tie_001_fi.html