Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.9.2014

Företagens omsättning minskade med 1,2 procent år 2013

De preliminära uppgifterna i struktur- och bokslutsstatistiken över företag omfattar utvinning av mineral och industri, byggverksamhet samt handel och servicenäringsgrenar. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade omsättningen för dessa 392 miljarder euro år 2013. Omsättningen minskade med 4,9 miljarder euro från året innan. Omsättningen minskade inom alla huvudnäringsgrenar.

Företagens omsättning 2013*

Företagens omsättning 2013*

*preliminär uppgift

Trots minskningen av omsättningen klarade industrin och servicenäringsgrenarna av att öka rörelseresultatet från året innan genom att skära ned på kostnaderna. Inom näringsgrenarna handel och byggverksamhet lyckades man inte lika väl, utan rörelseresultatet var mindre än år 2012.

Företagens rörelsevinst efter närinsgren 2012–2013*

Företagens rörelsevinst efter närinsgren 2012–2013*

*preliminär uppgift

Förädlingsvärdet inom företagen var nästan oförändrat inom industrin, men inom byggverksamhet, handel och servicenäringsgrenarna kan en liten minskning ses. Förädlingsvärdet inom företagssektorn uppgick till totalt 90,4 miljarder euro år 2013.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egna enkäter.

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Fr.o.m. statistikåret 2013 publiceras bokslutsstatistiken tillsammans med uppgifterna i företagsregistret som en statistikgren. I samband med revideringen har enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar införts. På grund av skillnader mellan näringsgrenarna är tidsserierna inte till alla delar helt jämförbara. I jämförelseåret för den preliminära statistiken har näringsgrensrevideringen beaktats retroaktivt. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publikationer i företagsregistrets årsstatistik, eftersom definitionen av företag som statistikförs har ändrats.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-09-25_tie_001_sv.html