Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.9.2014

Yritysten liikevaihto laski 1,2 prosenttia vuonna 2013

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotiedot kattavat kaivostoiminnan ja teollisuuden, rakentamisen sekä kaupan ja palvelut. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 392 miljardia euroa vuonna 2013. Liikevaihtoa kertyi 4,9 miljardia euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto laski kaikilla päätoimialoilla.

Yritysten liikevaihto 2013*

Yritysten liikevaihto 2013*

* ennakkotieto

Liikevaihdon laskusta huolimatta teollisuus ja palvelualat pystyivät kuluja karsimalla kasvattamaan liiketulosta edellisvuodesta. Kaupan ja rakentamisen toimialoilla ei onnistuttu yhtä hyvin, vaan liiketulosta jäi vähemmän kuin vuonna 2012.

Yritysten liikevoitto toimialoittain 2012–2013*

Yritysten liikevoitto toimialoittain 2012–2013*

* ennakkotieto

Yritysten tuottama arvonlisäys pysyi teollisuudessa lähes ennallaan, mutta rakentamisessa, kaupassa ja palvelualoilla on havaittavissa pientä laskua. Yrityssektorille kertyi jalostusarvoa yhteensä 90,4 miljardia euroa vuonna 2013.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omilla kyselyillä.

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoa. Tilastovuodesta 2013 lähtien tilinpäätöstilastot julkaistaan yhdessä yritysrekisterin tietojen kanssa yhtenä tilastona. Uudistuksen yhteydessä on otettu käyttöön yhtenäiset, yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialaeroista johtuen aikasarjat eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia. Ennakkotilaston vertailuvuodessa toimialamuutokset on otettu takautuvasti huomioon. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia Yritysrekisterin vuositilaston edellisiin julkaisuihin nähden, koska tilastoitavan yrityksen rajausta on muutettu.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-09-25_tie_001_fi.html