Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritysten kannattavuus ja rahoitusasema 2013

Rakenne- ja tilinpäätöstilasto pitää sisällään 276 000 yrityksen tilinpäätöstietoja vuodelta 2013. Tilastossa ovat mukana teollisuus (Toimialat B, C, D ja E), rakentaminen (F), kauppa (G) sekä palvelut (H-S, pl K). Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 392,5 miljardia euroa vuonna. Liikevaihtokertymä väheni 1,6 prosenttia edellisvuodesta.

Taulukko 1. Päätoimialojen rakenne

  Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto
      milj. euroa
Koko teollisuus 24 613 340 498 152 844
Rakentaminen 42 484 157 137 28 460
Kauppa 45 011 255 271 123 201
Palvelut 163 904 615 431 87 982
Yhteensä 276 012 1 368 338 392 488

Kannattavuus

Käyttökatteella mitattuna toimialojen kannattavuus palvelualoilla ja kaupassa pysytteli edellisvuoden lukemissa. Rakentamisessa kannattavuus heikkeni puolisen prosenttiyksikköä. Teollisuudessa puolestaan käyttökateprosentti parani melkein prosenttiyksiköllä. Teollisuusyritykset pystyivät karsimaan kulujaan tehokkaasti joten liiketoiminta näyttää olevan perusteiltaan hyvässä kunnossa. Ylimääräisten alaskirjausten sekä alentuneiden rahoitustuottojen vuoksi muut kannattavuusmittarit sen sijaan osoittivat heikkoa tulosta etenkin kaivostoiminnassa ja tehdasteollisuudessa.

Kuvio 1. Päätoimialojen kannattavuus 2012–2013

Kuvio 1. Päätoimialojen kannattavuus 2012–2013

Velat ja niiden hoitaminen

Rakenne- ja tilinpäätöstilaston yrityksillä oli taseissaan vierasta pääomaa yhteensä 298,1 miljardia euroa vuonna 2013. Tällaisen velkamassan hoitamisesta kertyi korkoja ja erilaisia muita rahoituskuluja 14,2 miljardia euroa. Keskimääräiset rahoituskuluerät olivat yhteensä noin 4,8 prosenttia vieraan pääoman yhteismäärästä laskettuna.

Kuvio 2. Päätoimialojen vieras pääoma 2013

Kuvio 2. Päätoimialojen vieras pääoma 2013
Rahoitustulosta, jota voidaan muun muassa käyttää velkojen maksuun, kertyi kaikilla toimialoilla yhteensä 21,2 miljardia euroa, mikä on noin 1,4 miljardia euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Tämän vuoksi vieraan pääoman takaisinmaksuajat pitenivät jonkin verran. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika voidaan laskea jakamalla taseen osoittama vieraan pääoman määrä tilikaudella kertyneen rahoitustuloksen määrällä.

Kuvio 3. Päätoimialojen rahoitustulos 2013

Kuvio 3. Päätoimialojen rahoitustulos 2013

Taulukko 2. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika päätoimialoittain 2012–2013

  2012 2013
  Vuotta Vuotta
Koko teollisuus 16,5 19,1
Rakentaminen 7,3 10,7
Kauppa 9,7 9,7
Palvelut 10,2 12,1
Yhteensä 12,2 14,1

Investoinnit

Rakenne- ja tilinpäätöstilaston yritykset investoivat aineelliseen käyttöomaisuuteen 9,1 miljardia euroa vuonna 2013. Vuotta aiemmin investoinnit olivat 11,1 miljardia eli tuotantokoneiston ylläpitoon ja laajentamiseen käytettiin 18,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tämän tasoisoiseen investointitahtiin yritysten 21,2 miljardin rahoitustulos riittää mainiosti.

Taulukko 3. Aineelliset investoinnit päätoimialoittain 2012–2013

  2012 2013
  milj. euroa milj. euroa
Koko teollisuus 4 902 4 600
Rakentaminen 720 371
Kauppa 1 214 646
Palvelut 4 282 3 472
Yhteensä 11 119 9 089

Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2013, Yritysten kannattavuus ja rahoitusasema 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-12-18_kat_001_fi.html