Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2015

Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade omsättningen för företagssektorn 382,7 miljarder euro år 2014. Företagens omsättning minskade med 9,8 miljarder euro från år 2013. Inom tillverkning försvagades omsättningen med 5,5 miljarder och inom handeln med 6,4 miljarder euro. Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 0,4 miljarder euro. Omsättningen inom tjänstesektorerna översteg föregående års omsättning med 1,8 miljarder, vilket i huvudsak berodde på den kraftiga ökningen inom spelindustrin.

Företagens omsättning 2014*

Företagens omsättning 2014*

*preliminär uppgift

Trots minskningen av omsättningen klarade industrin av att öka rörelseresultatet från året innan genom att skära ned på kostnaderna. Inom näringsgrenen handeln var rörelseresultatet något mindre än år 2013, eftersom de allmänna kostnaderna inom affärsverksamheten inte kunde anpassas till minskningen av försäljningsbidraget.

När det gäller servicenäringarna stod Informations- och kommunikationsverksamhet för ökningen av omsättningen som uppgick till 17,8 miljarder euro. Detta var en ökning med 1,3 miljarder euro. Omsättningen inom näringsgrenen ökade med 0,4 miljarder euro. Spelindustrin stod för nästan hela tillväxten.

Företagens rörelsevinst efter närinsgren 2013–2014*

Företagens rörelsevinst efter närinsgren 2013–2014*

*preliminär uppgift

De preliminära uppgifterna i struktur- och bokslutsstatistik över företag omfattar utvinning av mineral och tillverkning, byggverksamhet samt handel och servicenäringsgrenar. I den preliminära statistiken publiceras inte sammanräknade uppgifter för alla företag eftersom enheterna inom näringsgrenen primärproduktion saknas i de preliminära uppgifterna.

Antalet företag var nedåtgående inom flera näringsgrenar, i synnerhet inom Tillverkning (C), Handel (G) och Byggverksamhet (F). Antalet företag ökade dock inom några servicenäringsgrenar.

Antalet anställda som företagen sysselsätter minskade inom nästan alla näringsgrenar. Till skillnad från de flesta andra näringsgrenarna ökade antalet anställda inom Vård och omsorg; sociala tjänster med omkring 1,8 procent jämfört med året innan.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egna enkäter.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-09-24_tie_001_sv.html